Evropské spotřebitelské centrum

Zrušení letu může přinést až 600 eur

(Brno, 11. prosince 2013) O svých právech při zpoždění nebo zrušení letu se dnes dovídali cestující na brněnském letišti. Náhrada škody může být v takových případech 250 až 600 eur, v případě poškození či ztráty zavazadel pak až 33.000 Kč. Evropské spotřebitelské centrum informovalo také o tom, že bezplatně pomáhá řešit spory s leteckými dopravci z jiných zemí Evropské unie.

Kromě pasažérů se i někteří obyvatelé Brna přijeli na letiště zeptat na svá práva při zpoždění a zrušení letu. Jejich otázky se týkaly jak již uskutečněných letů, tak potenciálních problémů v budoucnu. „Když je let významně zpožděn nebo zrušen, je dopravce povinen se o cestující bezplatně postarat, tedy poskytnout jim občerstvení, případně i ubytování na jednu či více nocí. To platí i v případě, kdy zpoždění či zrušení letu způsobí počasí, stávka či jiný zásah tzv. vyšší moci,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, které informační akci na letišti v Brně připravilo. Pokud není o cestujícího postaráno, lze se zpětně domáhat proplacení skutečně vynaložených nutných nákladů.

Pokud zrušení či zpoždění letu nevzniklo zásahem tzv. vyšší moci, ale vinou na straně dopravce, může mít cestující také právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur – v závislosti na délce letu a nabídnutém náhradním spojení. Právo na finanční odškodnění má také ten, komu dopravce neumožní nástup na palubu z důvodu překročení kapacity letadla.

Cestující má rovněž právo na náhradu škody vzniklé vinou poškození, ztráty nebo zpoždění zavazadla. V takovém případě lze u dopravce požadovat až zhruba 33 000 Kč. „Musí jít ale o skutečně vynaložené náklady, které je nejvhodnější prokázat s účtenkami v ruce. Půjde například proplacení nákupu hygienických potřeb, když se zavazadlo zpozdí,“ vysvětluje Tomáš Večl.

Pokud mají cestující problémy s uplatňováním svých práv u leteckých společností z jiných zemí EU, může jim bezplatně pomoci unijní síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net). Ta pro spotřebitele vyjednává smírné mimosoudní řešení přeshraničních sporů s prodejci zboží a poskytovateli služeb z členských států, Norska a Islandu. Úspěšná je zhruba v 50 % případů.

Informační akce Den práv cestujících v letecké dopravě se na letišti v Brně konala poprvé. Další informace o právech cestujících lze najít na webu Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci zde.