Evropské spotřebitelské centrum

O nás

Cíl

Cílem práce ESC je, aby čeští spotřebitelé mohli plně a pohodlně užívat výhod společného trhu Evropské unie.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika

 • nabízí bezplatné informace a rady týkající se práv spotřebitelů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu.
 • nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb či na chování a jednání obchodníků v ostatních členských zemích EU, v Norsku a na Islandu.
 • při asistování spotřebiteli hledá smírné řešení problému s obchodníkem
 • je kontaktním místem pro bezplatné zprostředkování pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich sporů s obchodníky v členských státech EU, Norsku a na Islandu.
 • je členem Sítě evropských spotřebitelských center (ECC-Net) v zemích EU, Norsku a na Islandu, s nimiž při řešení výše uvedených případů spolupracuje.
 • podílí se na tvorbě evropské spotřebitelské legislativy, která výrazně ovlivňuje i české zákony na ochranu spotřebitele
 • jeho právníci přednášejí o evropském spotřebitelském právu na univerzitách, mezinárodních konferencích, pro živnostenské úřady a další instituce, dále pak pro studenty středních škol o jejich právech při nakupování na jednotném trhu, např. o výhodách a rizicích nakupování online, a podobně.
 • zpravuje Evropskou komisi o fungování vniřního trhu a o účinnosti legislativních opatření přijatých na jednotném evropském trhu
 • je k dispozici jiným státním úřadům a médiím v otázkách evropského spotřebitelského práva

Případy, v nichž ESC nemůže poskytnout přímou pomoc

 • případy, týkající se národních sporů – tedy takové, v nichž chce český spotřebitel uplatnit svá práva ve sporu s českým prodejcem.
 • případy, týkající se sporů mimo země EU, Norsko a Island – tedy takové, v nichž chce český nebo zahraniční spotřebitel uplatnit svá práva ve sporu s prodejcem ze zemí mimo Evropskou unii, Norsko či Island.
 • případy, kde prodávající není podnikatelem, ale soukromou osobou – například kde jde o zboží zakoupené v internetové aukci na zprostředkovatelském webu, kde prodávajícím není podnikatel, ale soukromá osoba.

Historie ve zkratce

Centrum bylo založeno 1. ledna 2005 a vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Pro spotřebitele bylo otevřeno v dubnu 2005 při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a od 1. ledna 2009 působí při České obchodní inspekci.

Ředitel ESC

Ředitelem Evropského spotřebitelského centra ČR je Mgr. Ondřej Tichota, DiS.

Financování

Činnost Evropského spotřebitelského centra je financována Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí. Evropská komise nezodpovídá za obsah tohoto webu

Tento web je součástí akce č. 670696 — ECC-Net CZ FPA financovaného grantem na činnost ESC ze Spotřebitelského programu 2014-2020.

Prohlášení ESC

Tyto webové stránky obsahují doporučení, informace a názory v oblastech práva Evropské unie a českého národního práva s ohledem na působnost Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci. Upozorňujeme, že veškerá doporučení, informace a názory zde uvedené mají obecnou povahu, a proto je není možno vždy a bezvýhradně aplikovat na konkrétní případy. Na základě výše uvedeného nepřejímáme jakoukoli odpovědnost za aplikaci doporučení, informací a názorů uvedených na těchto stránkách na specifické případy bez vyhledání odborné konzultace a provedení konkrétní analýzy.

Přílohy


Přílohy