Evropské spotřebitelské centrum

O nás

Cíl

Cílem práce ESC je, aby čeští spotřebitelé mohli plně a pohodlně užívat výhod společného trhu Evropské unie.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika

 • nabízí bezplatné informace a rady týkající se práv spotřebitelů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu.
 • nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb či na chování a jednání obchodníků v ostatních členských zemích EU, v Norsku a na Islandu.
 • při asistování spotřebiteli hledá smírné řešení problému s obchodníkem
 • je kontaktním místem pro bezplatné zprostředkování pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich sporů s obchodníky v členských státech EU, Norsku a na Islandu.
 • je členem Sítě evropských spotřebitelských center (ECC-Net) v zemích EU, Norsku a na Islandu, s nimiž při řešení výše uvedených případů spolupracuje.
 • podílí se na tvorbě evropské spotřebitelské legislativy, která výrazně ovlivňuje i české zákony na ochranu spotřebitele
 • jeho právníci přednášejí o evropském spotřebitelském právu na univerzitách, mezinárodních konferencích, pro živnostenské úřady a další instituce, dále pak pro studenty středních škol o jejich právech při nakupování na jednotném trhu, např. o výhodách a rizicích nakupování online, a podobně.
 • zpravuje Evropskou komisi o fungování vniřního trhu a o účinnosti legislativních opatření přijatých na jednotném evropském trhu
 • je k dispozici jiným státním úřadům a médiím v otázkách evropského spotřebitelského práva

Případy, v nichž ESC nemůže poskytnout přímou pomoc

 • případy, týkající se národních sporů – tedy takové, v nichž chce český spotřebitel uplatnit svá práva ve sporu s českým prodejcem.
 • případy, týkající se sporů mimo země EU, Norsko a Island – tedy takové, v nichž chce český nebo zahraniční spotřebitel uplatnit svá práva ve sporu s prodejcem ze zemí mimo Evropskou unii, Norsko či Island.
 • případy, kde prodávající není podnikatelem, ale soukromou osobou – například kde jde o zboží zakoupené v internetové aukci na zprostředkovatelském webu, kde prodávajícím není podnikatel, ale soukromá osoba.

Historie ve zkratce

Centrum bylo založeno 1. ledna 2005 a vzniklo za finanční podpory Evropské unie. Pro spotřebitele bylo otevřeno v dubnu 2005 při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a od 1. ledna 2009 působí při České obchodní inspekci.

Ředitelka ESC

Ředitelkou Evropského spotřebitelského centra ČR je JUDr. Eva Petrážová. Zástupcem ředitelky je Mgr. Ondřej Tichota, DiS.

Financování

Činnost Evropského spotřebitelského centra je financována Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí. Evropská komise nezodpovídá za obsah tohoto webu

Tento web je součástí akce č. 670696 — ECC-Net CZ FPA financovaného grantem na činnost ESC ze Spotřebitelského programu 2014-2020.

 

 

Prohlášení ESC

Tyto webové stránky obsahují doporučení, informace a názory v oblastech práva Evropské unie a českého národního práva s ohledem na působnost Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci. Upozorňujeme, že veškerá doporučení, informace a názory zde uvedené mají obecnou povahu, a proto je není možno vždy a bezvýhradně aplikovat na konkrétní případy. Na základě výše uvedeného nepřejímáme jakoukoli odpovědnost za aplikaci doporučení, informací a názorů uvedených na těchto stránkách na specifické případy bez vyhledání odborné konzultace a provedení konkrétní analýzy.

Přílohy


Přílohy