Evropské spotřebitelské centrum

Letecký kalkulátor vašich práv

První pomoc v případech, jako je zpožděný nebo zrušený let a problémy se zavazadlem, nabízí „Letecký kalkulátor vašich práv“. Když nastane taková situace, může být těžké se přímo na letišti zorientovat a vědět, co dělat a na co máte právo. Tento online nástroj umoží se v nastalé situaci rychle zorientovat a dovědět se, jaká máte práva a jaké jsou povinnosti leteckých společností vůči vám. Vyvinula ho…

Práva cestujících v letecké dopravě – formulář stížnosti

Jak podat stížnost letecké společnosti ohledně odepření nástupu na palubu, zrušení letu či významného zpoždění letu? Pak je vhodné použít přiložený formulář. (Formulář nelze použít k reklamaci ztráty, zpoždění či poškození zavazadla.)

Jaká jsou práva cestujících při přerušení provozu vinou tzv. vyšší moci – přírodních vlivů, stávek apod.

Miliony lidí v Evropě se v roce 2010 ptaly, jaká jsou jejich práva v letecké dopravě poté, co byly vinou zásahu tzv. vyšší moci, tedy kvůli sopečnému prachu či různým stávkám, zrušeny či zpožděny jejich lety. Evropské spotřebitelské centrum ČR zpřístupňuje oficiální soubor odpovědí Evropské komise na nejčastější otázky, týkající se práv cestujících v daných výjimečných situacích. Zmíněný soubor odpovědí je k…

Porovnání cen letenek a poplatků u různých dopravců

Zatímco většina poplatků je zahrnuta v ceně letenky, jiné poplatky se mohou objevit v průběhu rezervace a odbavení. Navštivte proto internetovou stranu britského úřadu pro civilní letectví (Civil Aviation Authority - CAA), která se věnuje porovnání cen letenek a poplatků.

Železniční doprava – práva cestujících

Při zpoždění vlaku nebo zrušení spoje mají cestující v Evropské unii svá práva. Za jakých podmínek je mohou využít, kdy mohou dostat občerstvení, ubytování v hotelu nebo náhradu škody, se dočtete v tomto článku, který uvádí i některá práva při cestování po českých železničních tratích.

Jaká máte práva při zpoždění autobusu

Pokud se dálkový autobus významně zpozdil nebo nepřijel vůbec, nově mají cestující právo na péči ze strany dopravce a případně i na odškodnění. 1. března vstoupilo v účinnost evropské nařízení, které se týká práv cestujících v autobusové dopravě a které doplňuje sadu předpisů pro všechny hlavní druhy dopravy v rámci Evropské unie.

Časté případy

Krach leteckého dopravce. Neúspěšná rezervace. Ztráta cenných věcí ze zavazadla. Náhrada škody za let, o jehož zrušení nebyli cestující zpraveni.