Evropské spotřebitelské centrum

Letecký kalkulátor vašich práv

První pomoc v případech, jako je zpožděný nebo zrušený let a problémy se zavazadlem, nabízí „Letecký kalkulátor vašich práv“. Když nastane taková situace, může být těžké se přímo na letišti zorientovat a vědět, co dělat a na co máte právo. Tento online nástroj umoží se v nastalé situaci rychle zorientovat a dovědět se, jaká máte práva a jaké jsou povinnosti leteckých společností vůči vám. Vyvinula ho norská nevládní organizace chránící práva spotřebitelů Forbrukerrådet spolu s Evropským spotřebitelským centrem Norsko, které při Forbrukerrådet působí. 

Poznámka: Informace obsažené v kalkulátoru slouží pro orientaci ve vašich právech obecně a nenahrazují právní poradenství pro konkrétní případy.

 

Nyní znám svá práva. Co dál?

Pokud nastane některý z výše uvedených problémů, obracejte se nejprve na dopravce (prostřednictvím jím zřízených komunikačních kanálů nebo například pomocí tohoto formuláře stížnosti) a pokud ten vašemu oprávněnému požadavku nevyhoví, pak můžete využít služeb ESC ČR (ve sporech s dopravci z jiných zemí EU, Norska a Islandu) nebo oddělení mimosoudního řešení sporů ADR České obchodní inspekci (v případech národních sporů s českými dopravci).

Širší sadu informací o vašich právech při cestování nabízí mobilní aplikace ECC-Net: Travel, vytvořená v síti Evropských spotřebitelských center. Obsahuje nejen vaše práva pro 101 nemilých situací, do nichž se můžete při dovolené dostat v různých druzích dopravy, ubytovacích službách, při pronájmu automobilů či při nákupu v kamenné prodejně, ale také fráze v 25 evropských jazycích, jimiž si o svá práva můžete říci přímo podnikateli na místě v dané zemi.