Evropské spotřebitelské centrum

Jaká jsou práva cestujících při přerušení provozu vinou tzv. vyšší moci – přírodních vlivů, stávek apod.

Miliony lidí v Evropě se v roce 2010 ptaly, jaká jsou jejich práva v letecké dopravě poté, co byly vinou zásahu tzv. vyšší moci, tedy kvůli sopečnému prachu či různým stávkám, zrušeny či zpožděny jejich lety. Evropské spotřebitelské centrum ČR zpřístupňuje oficiální soubor odpovědí Evropské komise na nejčastější otázky, týkající se práv cestujících v daných výjimečných situacích. Zmíněný soubor odpovědí je k dispozici zde v angličtině. My Vám přinášíme informace v tomto článku samozřejmě česky.

Za důležité považujeme v úvodu zdůraznit, že níže uvedená práva se vztahují i na klienty cestovních kanceláří. Pokud byl zrušený let součástí zájezdu, spotřebitelé mají ještě větší práva než u zrušených samostatných letů. Podle směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, která je převedena do českého občanského zákoníku, mají dokonce právo na vrácení ceny celého zájezdu, pokud se neuskuteční, a na asistenci v místě pobytu, kde uvízli, tedy bezplatné poskytnutí stravy, pití a vhodného ubytování na jeden a v případě potřeby i na víc dní.

Přesměrování, nebo vrácení peněz?

Cestující má podle platných právních předpisů právo vybrat si buď přesměrování na nejbližší možný let, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky, případně poměrné částky z ceny zpáteční letenky. O tomto se svobodně rozhodne sám spotřebitel.

Pokud si vybere odstoupení od smlouvy a vyplacení peněz, tak už za něj letecká společnost či cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje mu nadále žádnou pomoc.

Důležité je zdůraznit, že letecká společnost či cestovní kancelář může klienta přesměrovat i jinak než na další let. Může ho do cíle dopravit vlakem či autobusem. Během čekání na přesměrování, dopravce má povinnost péče, tedy poskytnutí ubytování na jednu či více nocí, pokud je to nutné vzhledem k novému datu odletu.

Lidé někdy zvolí vrácení peněz a volí dopravu po vlastní ose, protože se chtějí dostat domů co nejrychleji a čekání na další možný letecký spoj by bylo dlouhé. V takovém případě nemají právo na žádnou pomoc od letecké společnosti. Ale mají právo na to, aby jim dopravce vrátil cenu letenky.

Právo na informace

Letecké společnosti jsou povinny pravdivě informovat cestující o všech jejich právech a o letových řádech, a to písemnou formou.  Jinak jednají proti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

Právo na stravu a ubytování

Cestující mají podle téhož evropského nařízení právo na bezplatnou péči, to znamená na stravu, pití a vhodné ubytování. Rovněž mají právo na 2 telefonické hovory, odeslání 2 e-mailových či faxových zpráv.

Jinými slovy: cestující jsou oprávněni i navzdory výjimečným okolnostem způsobených vyšší moci využít všechna svá obvyklá práva.

Je jen jediná výjimka, a to že při zásahu tzv. vyšší moci nemá cestující nárok na paušální náhradu škody, tedy na dodatečnou finanční kompenzaci za neuskutečněný let, která se pohybuje ve výši 250 až 600 euro v závislosti na délce letu. 
(Na toto odškodnění má cestující právo za běžných okolností, kdy je let zrušen z důvodů vzniklých na straně dopravce, ať už je následně přesměrován či nikoli, a dostává od letecké společnosti v případě, že sám odmítne přesměrování, jak cenu letenky, tak toto paušální odškodnění závislé na délce letu.)

Práva cestujících zakotvená v tomto nařízení jsou závazná pro všechny letecké dopravce operující své lety na letištích v členských zemích Evropské unie nebo majících sídlo na území EU. Aerolinky se nemohou nijak vyvázat ze svých povinností a zbavit se jich, a to ani žádnými smluvními doplňky ve svých všeobecných obchodních podmínkách. Nařízení je tedy platné pro všechny dopravce se sídlem v Evropské unii, včetně nízkonákladových. Rovněž se týká dopravců se sídlem mimo EU, pokud jejich daný letí z letiště na území EU.

Co dělat, když letecká společnost nedodržuje Vaše práva

Stěžujte si. Pokud máte problémy při vymáhání svých práv v letecké dopravě, můžete si stěžovat – především u svého národního dozorového úřadu, tedy v Česku u Úřadu civilního letectví. Ten vám může nejlépe pomoci a je v Česku odpovědný za dodržování evropského práva a za jeho prosazování. Radíme spotřebitelům kontaktovat jejich dopravce či cestovní kancelář a v případě problémů pak správní úřad v dané zemi (seznam najdete zde).

Pokud máte potíže nebo potřebujete informace či podporu při uplatňování svých práv, můžete kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum nebo národní správní úřad. Evropské spotřebitelské centrum je spolufinancováno Evropskou komisí v každé zemi EU, Norsku a na Islandu.

 

Kontext: