Evropské spotřebitelské centrum

Jaká máte práva při zpoždění autobusu

Pokud se dálkový autobus významně zpozdil nebo nepřijel vůbec, nově mají cestující právo na péči ze strany dopravce a případně i na odškodnění. 1. března vstoupilo v účinnost evropské nařízení, které se týká práv cestujících v autobusové dopravě a které doplňuje sadu předpisů pro všechny hlavní druhy dopravy v rámci Evropské unie.

V březnu 2013 se završuje cesta započatá v roce 2005, kdy vstoupilo v účinnost evropské nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Jednotný celoevropský základ následně získala práva cestujících v železniční dopravě a s účinností od letošního roku i v dopravě vodní a silniční. Základní cíle jsou u všech druhů dopravy podobné. V letecké, železniční, vodní i silniční dopravě má být cestujícím v případě zásadních komplikací v průběhu cesty poskytnuta pomoc (především občerstvení a ubytování) a ve vymezených případech rovněž přiměřené odškodnění. Konkrétní podmínky se však dle druhu dopravy liší.

Většina nových pravidel pro cestující v autobusové dopravě se týká dálkové přepravy nad 250 km. V případě zpoždění nad 90 minut budou mít cestující nárok na občerstvení přiměřené době čekání. Pokud bude z důvodu zpoždění nebo zrušení spoje nezbytný nocleh, je dopravce povinen zajistit cestujícím ubytování. Na ubytování nicméně nebudou mít cestující právo při zpoždění či zrušení spoje z důvodu povětrnostních podmínek.

V případě zrušení spoje a zpoždění o více než 2 hodiny budou mít možnost si zvolit mezi přesměrováním na jiný spoj bez dodatečných nákladů a vrácením ceny jízdenky s případnou bezplatnou přepravou do místa odjezdu. Pokud tato volba nebude cestujícím nabídnuta, budou mít vedle vrácení ceny jízdného nárok na dodatečnou kompenzaci ve výši 50 % ceny jízdného.

Některá základní práva se budou týkat i přepravy na vzdálenost nižší než 250 km. Tato pravidla se týkají například okamžité pomoci při dopravních nehodách, přepravy osob se zdravotním postižením a sníženou pohyblivostí a vyřizování stížností a reklamací.

Právní předpisy

Evropská nařízení týkající se práv cestujících v EU najdete podle jejich čísla na internetové stránce http://eur-lex.europa.eu/:
Letecká doprava nařízení č. 261/2004
Železniční dopravanařízení č. 2021/782
Autobusová dopravanařízení č. 181/2011
Vodní dopravanařízení č. 1177/2010

Tento článek vytvořilo ESC pro březnové vydání spotřebitelského měsíčníku dTest.

Kontext: