Evropské spotřebitelské centrum

Předváděcí akce v Turecku – co dělat?

Na Evropské spotřebitelské centrum se v posledních měsících stále častěji obracejí spotřebitelé s tímto dotazem, týkajícím se prodeje zboží pod nátlakem při zájezdech do zahraničí. Pro takové případy máme následující informace.

Typicky se jedná o spotřebitele, kteří v rámci zájezdu byli zavedeni delegátem cestovní kanceláře do výrobny koberců či jiného obchodu, kde se je místní prodavači často nevybíravými metodami snaží přimět ke koupi zboží.

Jde buď o předem avizovanou, nebo i neavizovanou předváděcí akci, nazývanou obyčejně jako „exkurse do továrny nebo obchodu s možností zakoupení tamních výrobků“ či podobně. Spotřebitelé bývají odděleni od skupiny účastníků zájezdu a ponecháni s místními prodejci, pod jejichž nátlakem podepíší kupní smlouvu na výrobek za vysokou cenu a na místě zaplatí zálohu v řádu desítek či stovek eur. Následně mají kupující poslat zbytek částky na účet.

Cena výrobků se pohybuje od ca 500 do 3500 eur. Skutečná hodnota zboží je však diametrálně odlišná. Obchodní praktiky se přitom často podobají předváděcím akcím nechvalně známým i z České republiky.

Co lze po takovém nákupu dělat?

Tyto praktiky jsou již delší dobu známy ze zahraničí, především Rakouska a Německa. Nyní se ve větší míře rozšiřují do dalších zemí. ESC proto na základě zkušeností zahraničních partnerů připravilo několik rad pro české spotřebitele.

I turecké právo chrání spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obvyklé obchodní prostory. Do této kategorie spadají i smlouvy uzavřené v továrnách či obchodech, pokud je spotřebitel do prostor přivezen v rámci zájezdu organizovaného cestovní kanceláří, která s tureckým prodejcem spolupracuje. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od dodání zboží, přičemž na tuto možnost musí být písemně upozorněn. Chybí-li písemné poučení, není možnost odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele časově ohraničena.

Do vypršení lhůty pro odstoupení od smlouvy by prodávající neměl přijmout ani zálohu na kupní cenu. V praxi tomu tak nicméně často není. Od spotřebitele je obvykle na místě inkasována záloha ve výši několika desítek či stovek eur a zaplacení zbytku kupní ceny je následně vymáháno po návratu ze zájezdu.

Dostanete-li se do obdobné situace, doporučujeme od smlouvy písemnou formou odstoupit. Spotřebitel se může domáhat i vrácení zaplacené zálohy, vymahatelnost práva je však v řadě případů obtížná.

Spotřebitelům tedy především doporučujeme, aby se podobných akcí neúčastnili a byli velmi obezřetní, pokud se návštěva továrny či obchodu vyskytuje v programu jejich zájezdu.

ESC v této souvislosti upozorňuje, že může přímo asistovat spotřebitelům pouze v případě stížností, jež se týkají obchodníků z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Ve sporech s tureckými obchodníky spotřebitelům asistovat nemůžeme. Pro spotřebitele však situace ani při nákupu v Turecku není beznadějná.