Evropské spotřebitelské centrum

Ohlédnutí za činností ESC v roce 2017

Počet spotřebitelských kontaktů meziročně vzrostl o 46 %.

Rekordní počet spotřebitelů se loni obrátil na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci. Bylo jich 1633, což je o 46 % víc než v roce 2016 (to bylo 1117). Hledali pomoc ve sporech se podnikateli z jiných zemí EU (873 případů) a žádali o informace o svých právech na jednotném evropském trhu (760 žádostí o informace).

Právníci centra pomáhají bezplatně řešit spory s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu, a to mimosoudní cestou. Jde především o problémy s náhradami škody za zpožděné a zrušené lety a spory s internetovými prodejci. Míra úspěšnosti mimosoudního řešení sporů byla v loňském roce téměř 45 %.

Evropské spotřebitelské centrum šířilo informace o právech spotřebitelů nejen prostředictvím médií, ale také například na veletrzích cestovního ruchu a na festivalu Den Evropy, pořádaném Zastoupením Evropské komise na Střeleckém ostrově v Praze. Pracovníci centra také přednášeli na středních a vysokých školách, především o právech spotřebitelů především při nákupu přes internet a při využívání služeb v cestovním ruchu.


Přílohy