Evropské spotřebitelské centrum

Bezpečnější nakupování: Evropská spotřebitelská centra loni pomohla 71 tisícům lidí

Měli jste někdy problém s výměnou či opravou vadného výrobku zakoupeného v jiné zemi EU, Norsku či na Islandu? Nebo s vrácením ceny zrušeného letu od dopravce z některé z těchto zemí? I v takových případech Vám může pomoci síť Evropských spotřebitelských center, která v roce 2010 zdarma poradila nebo přímo pomohla 71 000 nakupujících, což byl 15% nárůst oproti roku předchozímu.

Třetina lidí, kteří síť Evropských spotřebitelských center (ESC) kontaktovali a žádali o informaci, radu nebo přímou pomoc v konkrétním případě, řešila problém se službami v dopravě. V 60 % šlo o dopravu leteckou, jejíž mírný nárůst oproti předchozímu roku způsobila i tzv. sopečná krize a uzavření evropského vzdušného prostoru. 

Jedním z řešených případů byl problém české rodiny, které byl maďarským dopravcem zrušen let z Paříže do Prahy. Společnost tvrdila, že to bylo vinou špatného počasí, ale přitom ostatní letadla létala. „Cestujícímu a jeho rodině nebyla navzdory předpisům poskytnuta žádná péče, ani nabídnuto přesměrování, a cestující si tedy sami zakoupili náhradní letenky a následně žádali vrácení ceny původních letenek a paušální kompenzaci za zrušený let ve výši 250 eur za každého cestujícího. To dopravce odmítal s tím, že šlo o zásah vyšší moci. Díky naší spolupráci s našimi kolegy v Maďarsku rodina dostala 1250 eur a peníze za letenky,“ uvádí Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, které je jedním z 29 členů uvedené sítě.

Stížnosti týkající se nákupů na internetu tvořily více než polovinu těch případů, v nichž síť ESC spotřebitelům přímo pomáhala a snažila se najít smírné mimosoudní řešení jejich přeshraničního sporu s prodejcem z jiné země EU, Norska nebo Islandu. Dalšími oblastmi jsou pronájmy vozů v uvedených zemích, vracení DPH při dovozu aut, ubytovací a další služby, nákup výrobků v zahraničí a podobně.

„Evropská spotřebitelská centra jsou velmi dobrým příkladem toho, kde může mít EU přidanou hodnotu pro své občany, protože žádná národní organizace nemůže sama pomáhat spotřebitelům s otázkami a problémy napříč celým trhem EU,“ uvádí eurokomisař pro zdraví a spotřebitele John Dalli. „Jsem moc rád, že stále více spotřebitelů ví o jejich službách, které mohou pomoci řešit jejich problémy,“ dodal. 

Od svého vzniku v roce 2005 pomohla síť ESC v 350 000 případů. Pokud se konkrétní přeshraniční případ nepodaří vyřešit v síti ESC, její pracovníci mohou poradit, jak postupovat dál mimosoudní či soudní cestou. Kompletní výroční zpráva sítě Evropských spotřebitelských center za rok 2010 je dostupná na webu českého ESC www.coi.cz/esc. ESC ČR je financováno Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí, při níž působí.