Evropské spotřebitelské centrum

Zákaz geoblockingu v EU omezuje diskriminaci

Díky Evropské unii mizí překážky pro nákupy u podnikatelů z jiných členských států. Po zrušení roamingových poplatků přišel na řadu také zákaz geoblockingu, neboli zeměpisného blokování spotřebitele z jiné země, než je země podnikatele. Češi se tak například už vždy dostanou na e-shop určený zákazníkům v jiné zemi EU, aniž by byli automaticky přesměrováni na verzi webu určenou pouze pro český trh.

Dne 3. prosince 2018 nabylo účinnosti Nařízení (EU) 2018/302 označované také jako nařízení o zákazu geoblockingu. Účelem nařízení je zamezit neoprávněnému zeměpisnému blokování a dalším formám diskriminace, která je přímo či nepřímo založena na státní příslušnosti, místě bydliště nebo místě usazení zákazníků. Nařízení má za cíl pomoci evropským spotřebitelům ve třech hlavních oblastech:

  • přístup k online rozhraním
  • přístup ke zboží a službám
  • nepřípustnost diskriminace z důvodů souvisejících s platbou

 

Přístup k online rozhraním

Podnikatel nesmí technickými prostředky ani jinak blokovat nebo omezovat přístup zákazníka k on-line rozhraní podnikatele z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště nebo místem usazení zákazníka. Podnikatel tedy nesmí zákazníka bez jeho souhlasu např. přesměrovat na národní verzi svého internetového obchodu, pokud to není nezbytné pro zajištění dodržování unijního nebo vnitrostátního práva.

Přístup ke zboží a službám

Podnikatel nesmí uplatňovat odlišné podmínky pro přístup ke zboží a službám z důvodů souvisejících se státní příslušností nebo místem bydliště zákazníka. To ovšem neznamená, že má podnikatel povinnost zboží dodat do jiného státu, v němž jinak nepůsobí. V praxi toto pravidlo např. znamená, že český spotřebitel má právo nakoupit zboží na německém e-shopu za stejných podmínek a cen jako spotřebitel německý, a to za předpokladu, že zboží bude zasláno do Německa nebo bude vyzvednuto na výdejním místě obchodu. Podnikatel však není povinen zaslat zboží do České republiky.

Nediskriminace při platbě 

Podnikatel nesmí v rámci jím přijímaných platebních prostředků uplatňovat odlišné podmínky, jedná-li se o druh platby specifikovaný podrobněji v nařízení. Podnikatel např. nesmí odmítnout platební kartu, kterou obvykle přijímá, pouze z toho důvodu, že platební karta byla vydána bankou jiného členského státu.

Je třeba podotknout, že z obecných pravidel platí celá řada výjimek. Ty se týkají jednotlivých kategorií zboží a služeb (např. finanční služby, dopravní služby, hazardní hry, audiovizuální služby, zdravotní služby, telekomunikační služby a další), nebo jsou odůvodněny odlišným právním prostředím mezi jednotlivými státy (např. rozdílné zdanění, úprava autorského práva apod.).

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu podrobněji odpovídá na otázky, na koho se nařízení vztahuje, které typy služeb nepokrývá, co se mění oproti předchozímu právnímu stavu, co se mění pro zákazníky a co pro podnikatele, i například jaká pravidla by měla platit na typy služeb a oblasti, které nařízení nepokrývá.

Tento článek ESC vyšel v časopisu dTest 04/2019.