Evropské spotřebitelské centrum

Společnost RobZone GmbH byla rakouským soudem zrušena

Evropské spotřebitelské centrum v posledních měsících obdrželo řadu stížností, které se týkaly spol. RobZone GmbH registrované v Rakousku. Tato společnost působila i na českém trhu, mj. jako provozovatel internetového obchodu na adrese www.robzone.cz. Stížnosti spotřebitelů se týkaly zejména dlouhodobě neřešených reklamací robotických vysavačů. Spol. RobZone GmbH nebylo dlouhodobě možné kontaktovat na její oficiální adrese. Z tohoto důvodu nyní Obchodní soud ve Vídni (Handelsgericht Wien) rozhodl o jejím zrušení a vymazání z obchodního rejstříku.

ESC dlouhodobě doporučuje spotřebitelům, aby si před nákupem zboží ověřili důvěryhodnost subjektu, se kterým se chystají smlouvu uzavřít. Spotřebitel by měl před nákupem zvážit mj. i to, zda je na základě předchozího vystupování a doby existence pravděpodobné, že prodávající bude plnit případné budoucí závazky, např. z odpovědnosti za vady. V případě zániku prodávajícího totiž práva ze záruky na zboží vymáhat nelze, pokud záruku zároveň neposkytl dobrovolně i jiný subjekt, např. výrobce.