Evropské spotřebitelské centrum

Problémy spotřebitelů v době koronavirové

Je tomu zhruba rok od prvního tzv. lock downu. Děti prvně nešly do školy, prvně zavřely malé obchody, mnozí lidé prvně nakoupili online nebo si prvně na dálku objednali oběd do práce. Ale také se rušily zájezdy, lety, zarezervovaná a již zaplacená ubytování. Vznikla řada problémů v rozsahu, který ještě měsíc předtím nikdo nepředvídal. Spory a žádosti o informace související s problémy po uzavření částí ekonomiky a zavedení ochranných patření tvořily významnou část z 3120 kontaktů, které Evropské spotřebitelské centrum zaznamenalo v roce 2020.

Právníci českého centra řešili jen v souvislosti s koronavirem téměř 300 sporů mezi spotřebiteli a podnikateli z jiných zemí EU, Norska, Islandu a Velké Británie. Z nich se ve spolupráci se pobočkami sítě ESC v těchto zemích podařilo pro spotřebitele úspěšně vyřešit téměř třetinu z nich.

Mnohé z nich se týkaly problémů s vracením již zaplacených částek za ubytování, letenky a zájezdy. Situace přesáhla rozměry předchozího krachu cestovní kanceláře Thomas Cook s pobočkami a partnery po celé Evropě. Celé segmenty se potýkaly a dodnes potýkají s nedostatkem finančních prostředků na splacení svých závazků nejen vůči spotřebitelům, ale také vůči dalším věřitelům a státům. Ovšem i v této pro podnikání nepříznivé době se ESC setkalo se vstřícností na straně řady zahraničních i českých podnikatelům.

To se týkalo i případu dvou rakouských seniorů ve věku 91 let, kteří si jako každý rok objednali ubytování v hotelu na Moravě. Jenže kvůli uzavření hotelů v Česku a nejisté finanční situaci jim byl místo vrácení peněz nabídnut poukaz, který oni přijali, ač měli na peníze právo, a který chtěli ještě loni využít. Po podzimním zhoršení situace začali pochybovat, že budou moci poukaz ještě někdy využít, a požádali o vrácení peněz. K němu podnikatel původně nebyl svolný, ale poté, co ho oslovilo Evropské spotřebitelské centrum, přijal argumentaci týkající se nejistoty využití poukazu vzhledem k vysokému věku jejich klientů a vrátil jim zaplacenou částku.

Pracovníci českého ESC dále zodpověděli stovky písemných a telefonických dotazů, týkajících se práv spotřebitelů a dalšího postupu ve sporech vůči zahraničním podnikatelům v souvislosti s ochrannými opatřeními.

Ani Evropskému spotřebitelskému centru se nevyhnuly žádosti o pomoc po dodání údajných desinfekčních prostředků či napodobenin respirátorů či roušek. Mnohdy draze zaplacené ochranné pomůcky nebyly dodány vůbec, protože se spotřebitelé stali obětí internetových podvodníků. Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, při níž česká kancelář sítě ESC působí, centrum varovalo před padělky a upozorňovalo na zásady bezpečného online nakupování.

Zásady obezřetnosti při prvním nákupu u kteréhokoli prodejce platí i nadále, protože tzv. koronavirová krize ještě neskončila. Velmi důležitá je prevence i proto, že v případech podvodů lze odkázat pouze na policii.


Tento článek vyšel v časopisu dTest 03/2021.