Evropské spotřebitelské centrum

Pro cestující zkrachovalého dopravce Alitalia

Italský letecký dopravce Alitalia vyhlásil v květnu 2021 bankrot a k 15.10.2021 ukončil veškerou svou činnost. Jelikož nástupnický subjekt ITA nepřevzal žádné smluvní vztahy od předchozí společnosti Alitalia,  italská vláda zřídila vyhláškou č. 99/2021 fond (s rozpočtem 100 milionů EUR na rok 2021), jehož cílem je garantovat odškodnění pro držitele voucherů a cestujících, kterým měl dopravce letenky refundovat.

Dostupné informace naznačují, že v polovině března začalo italské ministerstvo pro cestovní ruch tento fond převádět na společnost Alitalia (https://www.ministeroturismo.gov.it/comunicato-voucher-alitalia-assegnazione-risorse-per-indennizzo-consumatori-titolari-di-voucher-emessi-ai-sensi-dellarticolo-88-bis-del-decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-convertito-con-mo/)

Společnost tedy vytvořila online formulář, jehož prostřednictvím mohou spotřebitelé žádat o vrácení peněz za zrušené lety: https://www.amministrazionestraordinariaalitaliasairefunds.com/en_it/special-pages/refund-for-cancelled-flight.html.

A prostřednictvím tohoto online formuláře pro stížnosti mohou spotřebitelé žádat o vrácení peněz za „covidové“ poukazy: https://www.amministrazionestraordinariaalitaliasairefunds.com/en_en/special-pages/voucher-refund-request.html.

Pokud spotřebitel obdržel poukaz od společnosti, doporučuje ESC Itálie, aby vyplnil druhý formulář.

Pokud tedy spotřebitel vyplní výše uvedené formuláře, měla by společnost provést předběžné posouzení žádosti o vrácení peněz, kontaktovat cestujícího a poté mu vrátit peníze. Síť ESC zatím nemá konkrétní informace o tom, že společnost již cestující na základě vyplněného formuláře kontaktovala nebo provedla refundaci peněz. Proto v současné době není možné specifikovat, jak dlouho budou spotřebitelé na vrácení peněz čekat.