Evropské spotřebitelské centrum

Při zpoždění zavazadla požadujte náhradu škody

Letíte na dovolenou a vaše zavazadlo nedorazilo? Pak máte právo na náhradu škody až do výše 35 000 Kč. Musíte ale letecké společnosti škodu prokázat, a to nejlépe účtenkami od věcí, které si v cíli cesty potřebujete zakoupit. Nejen to se lidé dovídali ve čtvrtek 26. června na Letišti Václava Havla Praha při Dni práv cestujících v letecké dopravě.

„Když pasažér nenajde zavazadlo na pásu letiště v cíli cesty, může si zakoupit nezbytné věci, které potřebuje k účelu svého pobytu, včetně např. hygienických potřeb nebo plavek, pokud jede na dovolenou. Dopravce je povinen takové nutné náklady proplatit,“ vysvětluje Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, které Den práv cestujících pořádá.

V případech zpoždění a poškození zavazadel či ztrát jejich obsahu je vhodné ihned u příslušné přepážky na letišti vyplnit formulář PIR a pak ve stanovené lhůtě žádat o náhradu škody písemně u dopravce provozujícího daný let. Některé aerolinie takové náklady cestujícím proplácejí bez problémů, nicméně některé se ke svým povinnostem nemají.

Pokud jde o dopravce z jiné země Evropské unie, Norska nebo Islandu, pak případný spor o náhradu škody může bezplatně pomoci řešit právě Evropské spotřebitelské centrum. Stačí předat jeho právníkům podklady k případu, včetně komunikace s dopravcem, a oni se mimosoudní cestou pokusí najít smírné řešení ve spolupráci se svými kolegy, kteří působí v zemi dopravce.

Pomoc se týká také případů, kdy je let významně zpožděn nebo zrušen, a cestující má právo na bezplatnou péči nebo i na paušální náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na délce letu. „V takové situaci má cestující vždy právo na občerstvení v rozsahu úměrném čekací době, případně i na ubytování na jednu či více nocí. Tuto péči zajišťuje operující letecký dopravce, případně cestovní kancelář, a to bezplatně,“ říká Tomáš Večl a upozorňuje: „Paušální náhrada škody může být na místě, když je zpoždění či zrušení letu způsobeno vinou na straně dopravce.“

Práva pasažérů při zpožděných a zrušených letech se řídí evropským nařízením 261/2004. To nyní prochází revizí v Evropském parlamentu a kromě toho, že revize přinese řadu zpřesnění pro jednotlivé mimořádné situace, bude do předpisu nově zařazena i oblast práv cestujících při přepravě zavazadel, kterou dosud ošetřuje Montrealská úmluva.

Evropské spotřebitelské centrum ČR připravilo dnešní informační kampaň v odletové hale Terminálu 2 letiště v Praze-Ruzyni spolu s Úřadem pro civilní letectví. Akce Den práv cestujících v letecké dopravě se koná začátkem léta v deseti zemích Evropy, včetně např. Vídně, Vilniusu či Osla.

Důležité informace o právech cestujících lze najít na webu Evropského spotřebitelského centra ČR působícího při České obchodní inspekci www.evropskyspotrebitel.cz a Úřadu pro civilní letectví www.ucl.cz.