Evropské spotřebitelské centrum

Při stávce palubního personálu se aerolinie musejí o pasažéry postarat

Stávka palubního personálu německé společnosti Lufthansa, plánovaná na zítřek, se dotkne tisíců cestujících. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje, že lidé mají v této situaci právo na to, aby se o ně dopravce bezplatně postaral.

„Přestože jde o mimořádnou událost, které letecký dopravce nemohl zabránit, mají cestující při zrušení či významném zpoždění letu právo na to, aby se o ně společnost postarala, tedy nabídla jim bezplatně občerstvení a v případě potřeby i ubytování. Toto právo stanoví evropské nařízení 261/2004,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR.

Naopak i podle rozhodnutí německého soudu z 21. srpna 2012 nemají klienti při stávce personálu letecké společnosti právo na paušální náhradu škody ve výši 125 až 600 eur, neboť i stávku vlastních zaměstnanců je třeba považovat za tzv. mimořádnou okolnost, které dopravce nemohl zabránit.

Pokud je let zrušen, má cestující právo si svobodně vybrat přesměrování do své cílové destinace nejbližším možným spojem (a to i provozovaným konkurenčním dopravcem), nebo odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky, případně poměrné částky z ceny zpáteční letenky. Pokud si vybere odstoupení od smlouvy, tak už za něj letecká společnost nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje mu už žádnou pomoc. Při významném zpoždění letu má cestující právo na bezplatné poskytnutí péče od dopravce, jak je uvedeno výše.

Za významné je přitom považováno zpoždění o 2 hodiny a více u letu kratšího než 1500 km; o 3 hodiny a více u všech letů v Evropském hospodářském prostoru delších než 1500 km a všech ostatních letů o délce 1500-3500 km; o 4 hodiny a více u všech ostatních letů. Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, mají cestující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky obdobným způsobem jako u zrušení letu.

 

Evropské spotřebitelské centrum ČR se zabývá právy spotřebitelů při nakupování v jiných zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu. Financováno je Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí, při níž působí. Je členem sítě 29 Evropských spotřebitelských center, která nejen podává informace o právech spotřebitelů na evropském trhu, ale také pomáhá řešit konkrétní spory spotřebitelů s obchodníky z výše uvedených zemí. Více na www.evropskyspotrebitel.cz.