Evropské spotřebitelské centrum

Právníci ESC představili práva cestujících přímo na letišti

Jak se má letecká společnost postarat o cestující, když je zrušený nebo zpožděný let, a jak vysokou náhradu škody lze požadovat, se dnes dovídali lidé na Letišti Václava Havla Praha. Zájem byl také o bezplatnou pomoc při řešení sporů s dopravci z jiných zemí EU, Norska či Islandu, kterou nabízejí právníci pořádající sítě Evropských spotřebitelských center (ESC). Rozsáhlá informační kampaň se v těchto dnech koná na více než 20 letištích v Evropě, včetně Vídně, Říma či Varšavy.

„Cestující potřebují ještě silnější ochranu a potřebují dobře znát svá práva. Den práv cestujících v letecké dopravě k tomu každoročně významně napomáhá,“ uvádí Vladimír Velčovský, ústřední ředitel České obchodní inspekce, při níž působí česká pobočka sítě ESC.

„Průměrná částka, kterou v síti ESC pomůžeme cestujícím v letecké dopravě mimosoudně vymoci, je zhruba 500 eur. Případy se přitom týkají nejen zpožděných a zrušených letů, ale také poškozených, zpožděných nebo ztracených zavazadel a náhrad, které jsou dopravci povinni za tato pochybení vyplatit,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR.

Síť ESC vždy hledá smírné mimosoudní řešení vzniklého sporu. Letos ale její česká pobočka poprvé úspěšně asistovala cestujícímu i u soudního řízení v zahraničí. „Před třemi týdny vydal pařížský soud rozsudek v rámci přeshraničního řízení o drobných nárocích, ve kterém přiřkl českému cestujícímu paušalizovanou náhradu škody ve výši 400 eur za 8hodinové zpoždění při letu z Martiniku do Paříže v roce 2009,“ uvádí Tomáš Večl. Stejnou kompenzaci bude na základě tohoto rozsudku požadovat i dalších 11 Čechů z daného letu francouzského dopravce.

Když je zrušený nebo významně zpožděný let, dopravce nebo cestovní kancelář má povinnost se o svého klienta bezplatně postarat přímo na letišti. „To zahrnuje občerstvení a v případě potřeby i ubytování v hotelu. Navíc, když je let vinou dopravce zrušen nebo na příletu zpožděn alespoň o tři hodiny, má pasažér právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur. Tu není dopravce povinen vyplatit v případě, že mimořádná okolnost vznikla vinou zásahu vyšší moci, jako je počasí, stávka a podobně,“ podotýká Večl.

Při ztrátě, zpoždění nebo poškození zavazadla pak mají pasažéři právo na proplacení skutečně vynaložených nákladů, například opravu zavazadla či nákup nutného oblečení a podobně. Náklady se proplácejí proti předloženým účtenkám, a to maximálně do výše ca 35 000 Kč.

Všechna svá práva mohou mít lidé vždy po ruce díky mobilní aplikaci, kterou vyvinula Evropská komise a kterou si lze stáhnout na www.evropskyspotrebitel.cz/app. Již třetí Den práv cestujících v letecké dopravě v Česku pořádá Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví. Další užitečné informace přinášejí weby www.evropskyspotrebitel.cz/leteckadoprava a www.ucl.cz.