Evropské spotřebitelské centrum

Pozvánka na debatu 14. 2.: Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Veřejná debata: Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu
Kdy a kde: 14. února 2012 od 17.00 do 18.30, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Registrace účastníků nutná do 13. února.

Větší konkurence soutěžitelů na jednotném trhu přináší zákazníkům širší nabídku produktů a služeb a také nižší ceny. Mají-li mít spotřebitelé důvěru v přeshraniční transakce, musejí vědět, že nakupovat v jiných zemích EU je bezpečné. Je tedy nezbytné, aby existovaly účinné prostředky, díky kterým se spotřebitelé mohou domoci svých práv. Podobné platí i pro obchodníky, pouze z pohledu druhé smluvní strany, tedy prodávajícího či poskytovatele služeb.

Dne 29. listopadu 2011 schválila Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o alternativním řešení sporů (Alternative Dispute Resolution – ADR) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution – ODR). Alternativním je řešení proto, že jde o jinou možnost urovnání sporu, než je cesta soudní. Takové řešení má celou řadu výhod – je rychlejší, levnější, strany neodcházejí jako nepřátelé, ale jako dva subjekty, které svůj spor vyřešily smírně.

Existuje řada mechanismů alternativního (mimosoudního) řešení sporů; nejznámějšími jsou mediace a arbitráž. Mechanismy mimosoudního řešení sporů se liší svou povahou, využíváním napříč sektory i napříč územím členských zemí EU. V ČR již do určité míry mechanismy ADR také působí, ale ani u nás nelze mluvit o komplexní úpravě. Při diskusích o návrhu směrnice o ADR a návrhu nařízení o ODR nyní vyvstává řada otázek: Jak nejlépe sjednotit právní úpravu oblasti ADR napříč EU? Jakým nejvhodnějším způsobem začlenit ODR do systému řešení sporů? Měla by být účast členských států na ADR povinná či dobrovolná?

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.
Zuzana Roithová, členka výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (video zpráva);
Ivana Kocová, ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR;
Věra Knoblochová, Stálé zastoupení ČR při EU, atašé pro ochranu spotřebitele, průmyslovou politiku, malé a střední podnikání, cestovní ruch a inovace;
Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, o. s.;
Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR;
Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR.

Moderuje Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery je server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 13. února 2012 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.