Evropské spotřebitelské centrum

Italský Wind Jet má finanční potíže

Italské aerolinie Wind Jet nelétají ani neprodávají letenky. Insolvenční řízení zatím nebylo zahájeno, nicméně cestující, jejichž lety byly zrušeny, mohou žádat o vrácení peněz za letenky – prostřednictvím poskytovatele své platební karty nebo u společnosti Wind Jet.

Italský dopravce přestal 11. srpna provozovat svoje lety a jeho internetová strana nefunguje. Společnost je v tíživé finanční situaci, a ačkoli přerušila svoji činnost, insolvenční řízení zatím nebylo zahájeno.

Náhradní lety nabízejí italští dopravci Alitalia, Meridiana, Livingston a Blue Panorama, ale cestující si na tyto náhradní lety musejí zakoupit novou letenku, pokud je chtějí využít. Seznam náhradních letů je na webu italského správního orgánu pro civilní letectví ENAC: http://www.enac.gov.it/Canale_di_servizio/info573961246.html Tento úřad a zmíněné aerolinie rovněž plánují letový řád náhradních letů na září a říjen.

V tuto chvíli mohou cestující, jejichž lety byly zrušeny a kteří zaplatili letenky platební kartou, požádat poskytovatele své platební karty o provedení operace zvané chargeback. K provedení této operace nejsou české banky povinné zákonem, avšak dle zkušeností Evropského spotřebitelského centra ČR vycházejí klientům vstříc.

V případech, kdy není možný postup vrácení ceny letenky prostřednictvím vrácení platby na platební kartu, doporučujeme zaslat svoji stížnost a žádost o vrácení peněz za letenku doporučeným dopisem na adresu společnosti Wind Jet:
Wind Jet spa
Centro Direzionale Baglio della Sementa – S.P. 69/II – Passo Martino
95121 CATANIA (CT) – Italy

Je však pravděpodobné, že tyto pohledávky nebudou společností dobrovolně uhrazeny a bude je nutné přihlásit do následného insolvenčního řízení. Míra uspokojení pohledávek tímto způsobem pak bývá pro cestující bohužel velmi nízká.

Italské Evropské spotřebitelské centrum nedoporučuje psát společnosti e-maily, protože by mohly zůstat nezodpovězeny, nebo by vůbec nemusely být doručeny.