Evropské spotřebitelské centrum

Inzerát na falešný zázrak

Věř a víra Tvá Tě uzdraví. Má to svoji logiku, ve zdravém těle zdravý duch, a naopak. Jenže někteří spotřebitelé se dnes a denně přesvědčují, že se nevyplácí věřit každému inzerátu na zboží, které jim má skokově zlepšit zdraví - například na údajně armádní brýle se 400násobným zoomem pro rapidní zlepšení zraku nebo na speciální olejíček do ucha pro bleskové vylepšení sluchu.

Věř a víra Tvá Tě uzdraví. Má to svoji logiku, ve zdravém těle zdravý duch, a naopak. Jenže někteří spotřebitelé se dnes a denně přesvědčují, že se nevyplácí věřit každému inzerátu na zboží, které jim má skokově zlepšit zdraví – například na údajně armádní brýle se 400násobným zoomem pro rapidní zlepšení zraku nebo na speciální olejíček do ucha pro bleskové vylepšení sluchu. Inzeráty bývají uvozeny doporučením údajných lékařů, což víru v účinky zboží ještě zvyšuje. Je ovšem potřeba si obsah inzerátu důkladně prověřit, jak to jen jde – u svého lékaře i na internetu.

Především starší lidé se zhoršujícím se zdravím se někdy stébla chytají, aby si byť jen trochu ulevili od trápení či bolesti nebo aby si vylepšili zhoršující se zrak či sluch. V řadě českých novin a časopisů se poslední dobou objevují inzeráty na výrobky či přípravky, které mají mít výše uvedené účinky. Jenže po jejich doručení a zaplacení řádově stovek až několika tisíc korun přichází velké zklamání. Přípravky nefungují. A lidé se je snaží vrátit.

Pokud se společnost podaří kontaktovat, pak spotřebitel obdrží instrukce, kam zboží zaslat a v jakém formátu poskytnout číslo účtu pro vrácení peněz. Nastat může ovšem několik problémů – společnost peníze zpět nepošle, případně balíček nepřijme, nebo spotřebitel instrukce správně nepochopí a balíček zašle na adresu, z níž byla zásilka odeslána. Většinou jde ovšem o adresu skladiště a logistického centra v České republice, a nikoli o sídlo prodejce v zahraničí, a takové odstoupení podnikatelé nepřijímají jako právoplatné.

Jindy se podnikatelé snaží situaci spotřebitelům ztížit tím, že s výrobkem nezašlou žádný doklad o koupi. Na telefonických zákaznických linkách pak někdy nedokáží účinně pomoci, pokud se spotřebiteli vůbec podaří se dovolat na číslo, za tímto účelem uváděné prodejcem.

Evropské spotřebitelské centrum pomáhá takové případy řešit, pokud jde o prodejce z jiné země EU. Může případ posoudit a postoupit partnerskému centru v zemi podnikatele. Výsledek mimosoudního řešení ovšem není zaručen a je otázkou, zda se kvůli částkám v řádu stovek či nižších jednotek tisíc korun budou lidé soudit. Důležitá je tedy především prevence.

Když spotřebitel vidí jakýkoli inzerát nebo reklamu na jakýkoli výrobek, měl by před objednáním věnovat důkladnou péči prověření uváděné kvality výrobku a také jeho prodejce. Pokud má mít jakýkoli přípravek či výrobek výrazné účinky, je vhodné vyhledat o nich články v důvěryhodných médiích a také zkušenosti jiných zákazníků, případně konzultovat věc se svým lékařem. Mnozí zklamaní spotřebitelé hledají ohlasy zpětně a teprve zjišťují, s kým mají tu čest a za co vlastně zaplatili. To už je ale pozdě a je potřeba vyvinout určité úsilí k nápravě.