Evropské spotřebitelské centrum

Informace pro klienty společnosti Thomas Cook

Britský koncern Thomas Cook Group plc vyhlásil v pondělí 23. září 2019 insolvenci. Dva dny na to ji vyhlásily i německé dceřiné společnosti Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, Bucher Reisen & Öger Tours GmbH a rakouský Thomas Cook Austria. Přinášíme doporučení pro zákazníky těchto společností, u nichž často nakupovali také čeští spotřebitelé.

Britský koncern Thomas Cook Group plc vyhlásil v pondělí 23. září 2019 insolvenci. Dva dny na to ji vyhlásily i německé dceřiné společnosti Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, Bucher Reisen & Öger Tours GmbH a rakouský Thomas Cook Austria. Přinášíme doporučení pro zákazníky těchto společností, u nichž často nakupovali také čeští spotřebitelé.

Cestující by si měli ponechat všechny doklady o zaplacení a komunikaci se společností a nedomlouvat se na ničem závazně se společnostmi po telefonu, ale výhradně písemně.

Pokud nemáte jinou možnost a potřebujete si zajistit nový let nebo ubytování sami, pamatujte, že je pravděpodobné, že takové náklady ponesete vy a nebudou vám proplaceny.

Lety rezervované u společnosti Thomas Cook nebo CONDOR

Samostatné lety rezervované přes společnost Thomas Cook a operované německou dceřinou společností CONDOR se neuskuteční. Protože jde pouze o let a ne o sdružené služby v rámci zájezdu, klienti nejsou chráněni dodatečným pojištěním proti bankrotu. Požadavek na vrácení zaplacené částky lze uplatnit jen u insolvenčního správce.

Lety zakoupené přímo od společnosti CONDOR nejsou v této chvíli (26. 9. 2019) dotčeny a jsou provozovány normálně. Nicméně, společnost CONDOR rovněž požádala o dodatečné financování pro překlenutí tohoto období a o nouzový úvěr, což bylo schváleno spolkovou vládou. Cestující by se měli sami informovat o stavu jejich letu a zvážit, zda jim lpění na letu od společnosti CONDOR nepřináší nejistotu.

Zájezdy objednané u společnosti Thomas Cook

(Jde o služby sdružené, tedy smlouvu například o letu a obytování.) Předně, je nutné ověřit, o kterou cestovní kancelář jde a zda je dotčena insolvencí. Oficiálně byly potvrzeny návrhy na zahájení insolvenčního řízení společností Thomas Cook Group plc, Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, Bucher Reisen & Öger Tours GmbH, a Thomas Cook Austria (seznam se může postupem času rozšiřovat).

Kdo je pořadatelem zájezdu?

Cestující najdou tuto informaci ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách (obvykle v úvodu).

Webová stránka Thomas Cook nabízí informace o tom, kterých cestovních kanceláří se insolvence týká.

Pokud pořadatel zájezdu není dotčen insolvencí

Zájezd se koná normálně. Nicméně, je vhodné mít na paměti nastalou situaci a je vhodné zeptat se přímo cestovní kanceláře, zda se zájezd uskuteční podle plánu, nebo zda bude ovlivněn insolvencí některé z výše uvedených společností či jiných dceřiných subjektů. Pokud bude riziko, že zájezd neproběhne dle očekávání, je vhodné míru rizika zvážit.

Pokud je pořadatel zájezdu dotčen insolvencí

Cesta ještě nezačala

Dotčení spotřebitelé by se měli písemně (e-mailem) obrátit na pořadatele zájezdu, insolvenčního správce, nebo případně na poskytovatele platební karty.

Písemně kontaktujte pořadatele zájezdu a požádejte o vrácení již zaplacené částky.

Pokud již bylo oznámeno jméno insolvenčního správce (například na webu Thomas Cook), tentýž požadavek na vrácení peněz byste měli poslat na jeho adresu.

Kdo platil přes internet kartou, může požádat svoji banku o provedení chargebacku, kdy banka spotřebitele obrazně řečeno stáhne peníze zpět od banky podnikatele. Banky k tomu nejsou povinovány zákonem, ale mnohdy ho provádí pro své klienty dobrovolně.

Klienti se smlouvami o zájezdu jsou kryti pojištěním proti úpadku, nicméně jen do výše 110 milionů eur na všechny případy, které jsou v rámci insolvence vyřizovány. Pojišťovnu by klienti měli kontaktovat písemně a požádat o vrácení již vynaložených nákladů. Nelze požadovat nový zájezd. Spotřebitelé, kteří měli smlouvu o zájezdu s některou z německých společností Thomas Cook, se mohou obrátit na pojišťovnu KAERA AG: www.kaera-ag.de. Vzhledem k počtu dotčených zákazníků lze předpokládat, že limit 110 milionů eur nebude stačit na pokrytí všech požadavků. Lze tedy očekávat spíše jen částečnou refundaci.

Kdo je již na zájezdu

Cesta zpět musí být zajištěna a zaplacena pořadatelem zájezdu nebo pojišťovnou, o čemž spolčnosti Thomas Cook krátce po zprávě o krachu společnosti své klienty ujišťovaly. Vzhledem k počtu dotčených klientů lze ovšem očekávat v této oblasti zmatky. Je možné si zpáteční cestu zajistit na vlastní náklady, je ovšem otázkou, zda budou následně proplaceny.

Podle dostupných informací požadují někteří ubytovatelé platbu za ubytování přímo od klientů, pokud služby nebyly předplaceny cestovní kanceláří, nebo takové ubytování ruší. Je na zvážení každého, zda částku zaplatí nebo zda si případně najde jiné, levnější ubytování. Obecně lze říci, že takové náklady jsou kryty pojištěním, ale z výše uvedených důvodů je otázkou, zda a případně v jaké výši budou proplaceny.

 

Informace pro klienty britské společnosti Thomas Cook

Detailní informace poskytuje britský Úřad pro civilní letectví. Opět záleží na konkrétní situaci konkrétního cestujícího a jeho smlouvě. Některé služby jsou kryty pojištěním jiné nikoli.