Evropské spotřebitelské centrum

Aktuální informace pro cestující ohledně leteckého dopravce Norwegian

V souvislosti s restrukturalizací a řešením nesplněných závazků společnosti Norwegian upozorňujeme cestující, jejichž lety byly zrušeny a jimž tento letecký dopravce doposud částku zaplacenou za letenky nerefundoval, na postup, který má pomoci se stanovením restrukturalizačního plánu. Mimo jiné jde také o refundace cestujícím za neuskutečněné lety.

Spotřebitelé, kteří se domnívají, že mají nárok na vrácení peněz za zrušený let, mají zaslat e-mail na adresu Norwegian-Examinership@kpmg.ie se svým jménem, adresou, kontaktní e-mailovou adresou a podrobnostmi o žádosti o vrácení peněz do pátku 26. února 2021. Na základě takto zaslaných informací pak budete pozváni na schůzi věřitelů, která má být svolána k posouzení navrhované restrukturalizace.

Co se týče dalších možností konkrétního řešení pohledávek vůči dopravci, mohou cestující požádat svoji banku o provedení chargebacku. Tento nástroj lze použít k vracení peněz, pokud služba nebyla poskytnuta a nebyly vráceny finanční prostředky na kartu cestujícího. Chargeback lze využít pouze v případě, že platba za služby proběhla platební kartou.