Evropské spotřebitelské centrum

Eurokomisařka Jourová dnes navštívila ČOI a ESC

Eurokomisařka Věra Jourová a ústř. ředitel ČOI Mojmír BezecnýVěra Jourová je první eurokomisařkou, která pracovně navštívila českou pobočku sítě Evropských spotřebitelských center (ESC). Témata dnešního jednání s Mojmírem Bezecným, ústředním ředitelem České obchodní inspekce, při níž ESC ČR působí, a ředitelem centra Tomášem Večlem se týkala přeshraniční spolupráce při ochraně práv spotřebitelů na jednotném trhu.

Práva spotřebitelů na jednotném trhu jsou jednou z priorit stávající Evropské komise a jsou v gesci české eurokomisařky Věry Jourové. Evropská spotřebitelská centra ve všech členských zemích jsou důležitým nástrojem pro naplňování cílů spotřebitelské politiky, když jejich právní experti mimo jiné bezplatně pomáhají řešit spory spotřebitelů s podnikateli z jiných zemí Unie, Norska a Islandu, a tím posilují postavení spotřebitele na jednotném trhu.

Významnou úlohu hraje také evropská síť orgánů dozoru nad trhem, zvaná CPC (Consumer Protection Cooperation), díky níž je možné postihovat protiprávní jednání podnikatelů vůči spotřebitelům z jiných zemí Evropské unie. V rámci této sítě působí také Česká obchodní inspekce, která má v gesci i blížící se zavedení systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) v České republice. Otázky zavedení systému a implementace směrnice o ADR v členských státech EU byla dalšími okruhy pátečního jednání v sídle České obchodní inspekce.

Představitelé uvedených institucí se věnovali rovněž vývoji spotřebitelské legislativy na evropské a národní úrovni.