Evropské spotřebitelské centrum

EU pro férovější nákupy ze třetích zemí

Při nákupech online ze zemí mimo EU dosud platila výjimka, kdy se neplatilo DPH u dovozu zboží v hodnotě nepřevyšující 22 eur, tedy téměř 600 Kč. Na digitálním trhu tak byli dosud znevýhodněni evropští prodejci, kteří platí DPH vždy. Státy sdružené v Evropské unii ale od 1. července společně mění pravidla ve prospěch jednak svých rozpočtových příjmů a jednak evropských spotřebitelů. A to i u nákupů zboží s cenou do zhruba 4000 Kč, u kterých dosud na spotřebitele mnohdy čekalo překvapení v podobě dodatečných poplatků nebo cla.

Nová pravidla EU pro DPH v oblasti elektronického obchodování jsou vhodná pro jednotný digitální trh: jsou spravedlivější, jednodušší a zvyšují ochranu proti podvodům. Veškeré zboží dovezené do EU bude podléhat DPH. To znamená, že na zboží s cenou do 22 eur dovezené ze zemí mimo EU se již nevztahují zvýhodněné podmínky z hlediska DPH v porovnání se zbožím zakoupeným v EU. Do veřejných rozpočtů zemí EU by tak mělo přitéci ca 7 miliard eur.

Od července 2021 nová pravidla:

  • zajistí, aby DPH byla odvedena tam, kde probíhá spotřeba zboží a služeb;
  • obnoví spravedlivou hospodářskou soutěž mezi evropskými a zahraničními hráči na trhu online i mezi e-shopy a kamennými obchody, což je ještě důležitější v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19;
  • nabídnou podnikatelům jednoduchý a jednotný systém pro přiznání a odvod DPH z přeshraničních transakcí pro kupující v EU prostřednictvím dvou nových online systémů: jednoho správního místa pro DPH (OSS) nebo jednoho správního místa pro dovoz (IOSS).

 

Stávající výjimka je v neprospěch podnikatelů se sídlem v EU, kteří vždy musí účtovat DPH. Dovezené zboží tak je nekalou konkurencí zboží z EU. Zneužívání dovozní výjimky vedlo k nekalé soutěži a podvodům.

A navíc od 1. července 2021 u zboží v hodnotě nepřevyšující 150 EUR, tedy téměř 4000 Kč, které nakoupíte ze zemí mimo EU, budou tyto změny znamenat žádné další celní poplatky, pokud se prodejce zaregistruje v rámci nového systému DPH a použije jedno správní místo pro dovoz (IOSS). Budete mít jistotu, že konečná cena, kterou zaplatíte online, nebude při dodání následována žádnými překvapivými příplatky – ať už pocházející z EU, nebo ze zemí mimo ni.

Pokud se dodavatel v systému IOSS nezaregistruje, budete muset zaplatit DPH a případně nějaké poplatky za proclení účtované přepravcem zboží při jeho dovozu do EU. Spotřebitelé tak mohou tuto informaci na webu prodejců ze třetích zemí hledat a podle ní volit, zda na daném webu nakoupí či nikoli.

Zdroj a více informací na https://ec.europa.eu/vat-ecommerce


Tento článek vyšel v časopisu dTest 07/2021.