Evropské spotřebitelské centrum

Cítíte se podvedeni seznamkou? Přečtěte si následující!

V nedávné době zaznamenalo ESC nárůst případů souvisejících s placenými internetovými seznamkami. Jedním z nich byl i případ pana Karla, kterého členstvím na seznamce obdaroval kamarád. Ačkoli se 149 Kč zdálo z počátku jako výhodná investice, opak byl pravdou a kamarádovi pana Karla se po půl roce strhlo z karty dalších 2500 Kč.

ESC zaznamenává vysoký počet případů souvisejících s placenými internetovými seznamkami ze zahraničí. Spotřebitel/ka zaplatí členství tzv. na zkoušku, a to obyčejně na jeden měsíc například za 150 Kč, jenže po měsíci dojde k automatickému prodloužení smlouvy na další tři měsíce, za což si seznamka strhne ze zadané platební karty několik tisíc korun. Spotřebitel/ka je tím překvapen/a, protože si takové podmínky při uzavření smlouvy nebyl/a vědom/a.

Pokud již k automatickému prodloužení smlouvy dojde, pak není ze strany ESC možné v mimosoudní rovině vymoci vrácení stržené částky zpět. Společnost totiž trvá na tom, že smlouva je uzavřena právoplatně a že na zaplacení předmětné částky má právo.

Aby automatické prodloužení bylo platné, je nutné, aby Vás provozovatel předmětného seznamovacího portálu o této skutečnosti informoval dostatečně srozumitelně, jasně a viditelně ještě před samotným uzavřením smlouvy. Pouhá informace o automatické prolongaci ve všeobecných podmínkách není dostačující.

Často se stává, že provozovatelé podobných služeb uživatele o automatickém prodloužení smlouvy informují ještě před uzavřením smlouvy. Zpravidla tak ale činí například malými písmeny, v šedém rámečku a podobně. Zde je pak   sporné, na kolik takto poskytnutá informace splňuje výše uvedená kritéria. Ačkoli se spíše kloníme k závěru, že takto poskytovaná informace nesplňuje výše uvedené požadavky, podnikatelé jsou přesvědčeni o opaku. Závazně tuto otázku může rozhodnout pouze soud.

Pokud se společnosti nepodaří strhnout peníze z karty spotřebitele či spotřebitelky, pak žádá o zaplacení předmětné částky. Pokud spotřebitel nezaplatí, obyčejně předává částku k vymáhání inkasní agentuře. Pokud spotřebitel/ka nezaplatí, musel by se provozovatel seznamovacího serveru kvůli předmětné částce obrátit na soud, který jediný by mohl rozhodnout o oprávněnosti takového požadavku a o případné exekuci. Před rozhodnutím soudu tedy nemůže dojít k exekuci, čehož se spotřebitelé také někdy obávají.

V mimosoudní rovině naopak lze řešit případy, kdy společnost strhla z karty peníze, ačkoli spotřebitel/ka odstoupil/a od smlouvy během 14 dnů od uzavření smlouvy na placené členství nebo vypověděl/a smlouvu před jejím automatickým prodloužením, a to dle obchodních podmínek provozovatele online seznamky. Podobně je možné prostřednictvím sítě ESC dosáhnout zastavení vymáhání částky ze strany společnosti, pokud spotřebitel/ka ukončil/a smlouvu dle obchodních podmínek v průběhu prvního měsíce od registrace, ale částku si společnost z platební karty spotřebitele či spotřebitelky nestrhla.

 

Jak postupovat ve sporu se seznamkou


1/ Výpovědi smlouvy

Pokud již byla smlouva automaticky prodloužena a nemáte-li o služby seznamovacího portálu zájem a nebyla-li smlouva z Vaší strany dosud vypovězena, doporučujeme Vám z opatrnosti zaslat provozovateli výpověď smlouvy. Touto cestou se vyhnete automatickému prodloužení služby v příštím období. Kontaktní údaje naleznete ve všeobecných podmínkách služby. Výpověď doporučujeme podat prokazatelnou formou, např. doporučeným dopisem. V přídě, že při registraci bylo zadáno číslo platební karty, doporučujeme uvážit možnost zablokování a výměny karty.

2/ Pokud nebyla požadovaná částka stržena z platební karty

Pokud nebyla cena za automatické prodloužení členství stržena z platební karty, obdržíte pravděpodobně výzvu k zaplacení nejprve od provozovatele služby, následně od inkasní agentury. Inkasní agentury nemají v případě vymáhání pohledávek silnější postavení než kterýkoliv jiný soukromý subjekt. O tom, zda tvrzený dluh skutečně existuje, nerozhoduje inkasní agentura, ale soud. Bez předchozího rozhodnutí soudu o oprávněnosti tvrzeného dluhu nemůže dojít k nucenému výkonu rozhodnutí nebo exekuci. Pravděpodobnost, že se provozovatel služby nebo inkasní agentura skutečně obrátí na soud, je z naší zkušenosti nízká. V případě tohoto seznamovacího portálu nám není znám žádný takový případ. Ani tuto variantu však nelze zcela vyloučit. Pokud by taková situace nastala, je na korespondenci, kterou soud zašle, třeba adekvátně reagovat ve lhůtách, které soud určí.

3/ Pokud již byla cena za automatické prodloužení členství stržena z platební karty

Pokud byla cena za automatické prodloužení členství stržena z platební karty, jde o situaci zrcadlově obrácenou stavu, který je popsán výše. Domníváte-li se, že stržení částky je neoprávněné, můžete se obrátit s občanskoprávní žalobou na soud Vy. Vedle běžných vnitrostátních procesních postupů přichází v úvahu také evropské řízení o drobných nárocích a evropský platební rozkaz. Základní informace o nich naleznete na adrese https://evropskyspotrebitel.cz/reseni-sporu/. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, je vhodné uvážit zastoupení advokátem. Seznam advokátů je dostupný na adrese www.cak.cz.

 

Jestliže jste již do seznamkové pasti spadli, ESC pro vás připravilo příručku, jak se v těchto případech chovat.


Přílohy