Evropské spotřebitelské centrum

Centra pomohla už víc než milionu spotřebitelů

Praha (20. listopadu 2020) Víc než milion spotřebitelů využilo služeb sítě Evropských spotřebitelských center za 15 let její existence. Právníci ze 30 zemí bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit přeshraniční spory s podnikateli z jiných zemí EU, Velké Británie, Norska a Islandu a podávají informace o právech spotřebitelů na jednotném trhu. Rekordních 90 000 lidí se na ně obrátilo v prvním pololetí tohoto roku, v době tzv. koronavirové krize, a to hlavně kvůli problémům s vracením peněz za neuskutečněné lety a pobyty.

„Počet kontaktů se spotřebiteli byl loni 120 000, letos bude určitě vyšší kvůli potížím spojeným s omezením ekonomiky. Na jaře se kontakty spotřebiteli týkaly hlavně rušených letů, zájezdů a ubytování, nyní jde hojně o problémy v oblasti nakupování online. Tyto oblasti jsou ale nejčastějšími i v normálních časech mimo koronavirovou krizi,“ uvádí Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra ČR, které působí při České obchodní inspekci. Úspěšnost mimosoudního řešení přeshraničních sporů dosáhla loni v české kanceláři sítě 57 %.

Většina center jsou kontaktními místy pro nařízení o zákazu tzv. geoblockingu a pro platformu ODR pro online řešení sporů s internetovými prodejci. Služba je i součástí Jednotné digitální brány, která bude spuštěna v polovině prosince. Síť ESC je unikátní zdroj informací o aplikaci spotřebitelských práv napříč EU.

Přes 150 právníků a dalších pracovníků ze 30 zemí je při řešení přeshraničních případů v každodenním kontaktu. „Mimosoudní řešení sporů totiž funguje tak, že spotřebitel se obrátí na centrum ve své domovské zemi, se kterým komunikuje ve své mateřštině. To požadavky spotřebitele na základě podkladů posoudí, a pokud jsou oprávněné, postoupí případ k řešení kolegům v zemi podnikatele. Ti se obrací na podnikatele v jeho mateřštině a se znalostí tamního práva s výzvou k mimosoudnímu vyřešení problému,“ popisuje Ondřej Tichota. Pokud k němu podnikatel není svolný, spotřebitel dostává informace o zjednodušených soudních nástrojích v rámci zemí EU, jako je řízení o drobných nárocích a evropský platební rozkaz.

Činnost sítě Evropských spotřebitelských center je financována Evropskou komisí a zúčastněnými státy. Od roku 2005 centra společně vydala zprávy o problémech cestujících v letecké dopravě, o zárukách na vady zboží v zemích EU, předplatitelských pastech na internetu, padělcích, potížích při online rezervacích dovolené a dalších tématech. Šířila důležité informace o právech cestujících například při uzavření evropského nebe po výbuchu islandské sopky v roce 2011 nebo po kraších některých evropských leteckých dopravců. Varují také před podvody a radí, jak se jim vyhnout. Návod, jak to udělat, je na www.evropskyspotrebitel.cz/podvod.

„Evropská spotřebitelská centra jsou se svou praktickou podporou pro každodenní život obyvatel základem spolupráce zemí Evropské unie v oblasti práv spotřebitelů. A jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v budoucnu,“ tvrdí eurokomisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders.

Silným symbolem spolupráce zemí v Evropské unii jsou kanceláře ESC Německo a ESC Francie, sídlící ve společné budově přímo u mostu spojujícího francouzský Štrasburk a německý Kehl. České ESC je pak v úzkém kontaktu především s kolegy ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) a Rakouska, s nimiž řeší také nejvíce případů.

Síť ESC spustila svůj nový společný web www.eccnet.eu s podrobnějšími informacemi o její činnosti.