Evropské spotřebitelské centrum

Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu – při nákupu na dálku

Pokud jste zakoupili výrobek přes internet, máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez sankcí, a to do 14 dnů od obdržení výrobku. Platí to zpravidla i pro nákup v jiných zemích EU, Norsku či na Islandu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku stanoví lhůtu nejméně 14 pracovních dnů od doručení zboží, v rámci které má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez sankcí a bez uvedení důvodu. Směrnice je transponována do právních řádů všech členských zemí EU a stanovená lhůta 14 pracovních dnů je stanovena jako minimální, proto se může v různých zemích lišit.

Pro Čechy nakupující na dálku v členských státech EU, Norsku nebo na Islandu tedy platí 14denní lhůta na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. V této lhůtě stačí sdělit prodejci dopisem či e-mailem či jiným prokazatelným způsobem, že odstupujete od dané smlouvy. Následně neponičený výrobek vraťte. Ze zákona tak musíte učinit nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (ve starém občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. nebyla tato lhůta výslovně stanovena*). Některé e-shopy mají vlastní formuláře pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a mohou nabízet i delší než zákonem stanovenou lhůtu, a tak doporučujeme přečíst si jeho obchodní podmínky.

Příklad

Zakoupíte si přes internet notebook. Ale protože jste neměli možnost vyzkoušet si ho předem, po jeho zapnutí doma zjistíte, že jeho funkce Vám zcela nevyhovují. Ve lhůtě do 14 dnů od obdržení zásilky tedy můžete písemně odstoupit od smlouvy.

Výjimky

Spotřebitel nemůže takto odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo na dodané audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Směrnice uvádí, že spotřebitel nesmí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u následujících smluv:

  • o poskytování služeb, bylo-li se souhlasem spotřebitele zahájeno plnění před uplynutím lhůty 14 pracovních dnů
  • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu, které dodavatel nemůže ovlivnit
  • o dodávce zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobené osobním požadavkům nebo zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno nebo které snadno podléhá zkáze nebo které má prošlou dobu spotřeby
  • o dodávce audionahrávek nebo videonahrávek nebo počítačových programů, které byly spotřebitelem rozpečetěny
  • o dodávce novin, periodik a časopisů
  • o poskytování sázkových a loterijních služeb


Prodejce musí vrátit spotřebiteli celou zaplacenou částku
nejpozději do 14 dnů od řádného odstoupení od smlouvy. Dle starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. měl prodejce na vrácení částky lhůtu 30 dnů.*

* PŘECHODNÁ USTANOVENÍ: Spotřebitelské smlouvy, které byly uzavřeny do konce roku 2013, se řídí dosavadními právními předpisy, tj. především „starým“ občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.). Uplatňování zákonné záruky, shody s kupní smlouvou apod. bude tedy v těchto případech probíhat podle pravidel, která spotřebitelé dobře znají. Smlouvy uzavřené od 1. ledna 2014 se budou řídit novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012).

 

 

Kontextová nabídka: