Evropské spotřebitelské centrum

Změny v ochraně spotřebitele

Práva spotřebitelů se v Evropské unii průběžně aktualizují podle zkušeností s dosavadními platnými pravidly a rozvojem na jednotném trhu. Stále roste počet evropských spotřebitelů, kteří nakupují online (v roce 2020 to bylo 71 %),  tak  nejbližší změny, které se nyní v Česku na základě schválených evropských směrnic připravují, do budoucna pozitivně ovlivní komfort nakupování také na digitálním trhu.

Po transpozici příslušných evropských směrnic do českého právního řádu by měl mít spotřebitel k dispozici více informací důležitých pro svá rozhodnutí o koupi zboží nebo využití služby na internetu. Elektronická tržiště budou muset jasně informovat o tom, zda uživatel nakupuje od obchodníka nabízejícího zboží, služby nebo digitální obsah, či nikoli. Mnohdy spotřebitelé neví, kdo je smluvní stranou, nevědomky uzavřou smlouvu s nepodnikající fyzickou osobou, a tak nemají právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Při vyhledávání zboží bude provozovatel platformy povinen jasně uvést, zda je výsledek vyhledávání zobrazen za poplatek nebo platbu učiněnou za účelem dosažení lepšího pořadí produktu v rámci výsledků vyhledávání. To je pro spotřebitele důležité kvůli posouzení relevance pořadí předkládaných nabídek, kde mohou být některé položky zvýhodněny na úkor jiných na základě jiných než zadaných parametrů. A to i kvůli případné zvýšené provizi pro zprostředkovatele ze strany prodávajícího za zprostředkování prodeje a podobně.

Online se nakupují stále častěji také vstupenky na nejrůznější akce a i zde legislativci přicházejí s novinkou. Obchodníci nebudou smět přeprodávat spotřebitelům vstupenky na různé kulturní nebo sportovní podniky, získané pomocí softwaru, jako jsou například tzv. „bots“, který jim umožňuje nakoupit tyto vstupenky v počtu převyšujícím technické limity stanovené prvotním prodejcem vstupenek nebo obejít jiné technické prostředky, jež prvotní prodejce zavedl s cílem zajistit dostupnost vstupenek pro všechny.

Česká obchodní inspekce při svých kontrolách často odhaluje neférovost jednání podnikatelů při poskytování slev. Zde Evropská unie nově stanoví, že veškerá oznámení o slevě z ceny musí obsahovat předchozí cenu, která byla nejnižší cenou za posledních 30 dnů, pokud byl výrobek po tuto dobu na trhu. Jinak se počítá nejnižší cena od uvedení na trh. Jiná pravidla mohou členské státy přijmout pro zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou potraviny.

V doporučeních pro bezpečnější nákupy online vždy figuruje vhodnost čtení recenzí ostatních uživatelů. Ty, ať už oslavné či hanlivé, mohou v současnosti pocházet i od lidí, kteří daný výrobek či službu nezakoupili. Prodávající či provozovatelé platforem budou muset spotřebitele jasně informovat o tom, zda a jak zajišťují, že ohlasy napsali skuteční kupující se zkušeností s daným výrobkem či službou.

Výše uvedené změny vycházející z přijaté evropské legislativy jsou v Česku v současnosti připravovány, o nabytí jejich účinnosti bude veřejnost informována.

Článek vyšel v časopisu dTest 9/2021.