Evropské spotřebitelské centrum

Vaše práva v letecké dopravě

Uvíznout při cestování na letišti není příjemná věc, zvlášť v cizí zemi. Stejně jako vidět na zavazadlovém pásu rozbitý kufr, nebo se svých věcí vůbec nedočkat. Přesto se to stává dnes a denně a lidé hledají pomoc, kde se dá. Co v takové chvíli dělat? V každém případě je důležité neztratit hlavu a postupovat s vědomím toho, že při letech odbavovaných evropskými aerolinkami má cestující práva vyplývající z nařízení EU č. 261/2004.

Když je let významně zpožděn nebo zrušen a vy jste uvízli na letišti, měl by vám dopravce především poskytnout informace o vašich právech a o tom, co bude následovat. Dále je povinen nabídnout vám přesměrování na náhradní let za srovnatelných podmínek při nejbližší možné příležitosti nebo i později, pokud si to tak přejete.

V mezidobí je dopravce povinen vám poskytnout bezplatné občerstvení a v případě potřeby i ubytování na jednu či více nocí. Pokud tak neučiní nebo na letišti ani nejsou k dispozici jeho zaměstnanci, své přiměřené náklady na jídlo a ubytování si nechte proplatit zpětně proti předloženým účtenkám. Abyste měli nárok na péči ze strany dopravce, zpoždění musí být dvě hodiny nebo více v případě letů do 1500 km, tři hodiny nebo více v případě všech letů v EU delších než 1500 km a všech ostatních letů o délce od 1500 do 3500 km, a čtyři hodiny nebo více v případě všech ostatních letů.

Pokud je let zrušen nebo je zpoždění delší než pět hodin, máte možnost odstoupit od smlouvy a požadovat zpět zaplacenou částku. Za určitých podmínek můžete požadovat také paušalizovanou náhradu škody ve výši 250 až 600 eur, a to především pokud bylo zrušení či zpoždění na příletu o tři hodiny a více způsobeno vinou na straně dopravce.

V případě, že dopravce z jiné země EU, Norska či Islandu nesplní své výše uvedené povinnosti, může bezplatně pomoci Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které vždy hledá smírné mimosoudní řešení sporu. Loni ale jeho česká pobočka poprvé úspěšně asistovala cestujícímu i u soudního řízení v zahraničí. Poté, co mu soud za osmihodinové zpoždění letu z Martiniku přiřkl kompenzaci ve výši 400 eur, dopravce vyplatil dalším 11 cestujícím z daného letu stejnou částku mimosoudně. Práce ESC tak přinesla cestujícím celkově 4800 eur, tedy zhruba 120 tisíc korun.

Síť Evropských spotřebitelských center asistuje také ve sporech týkajících se problémů se zavazadly. V tomto případě může náhrada za skutečně vzniklé škody dosáhnout až zhruba 35 tisíc korun. Právě tuto částku požadovala od německé letecké společnosti Češka, která na zavazadlovém pásu letiště v Kostarice našla své zavazadlo zničené a vykradené. Kufr byl zbaven ochranné fólie a měl rozbitý zámek i zip, chyběly kabát, kalhoty s páskem, kabelka, boty a kosmetika. Společnost na její stížnost podloženou účtenkami původně vůbec nereagovala, ale díky asistenci sítě ESC uvedenou částku mimosoudně vyplatila.

U zavazadel je vhodné vyplnit tzv. PIR formulář u příslušné přepážky při výdeji zavazadel a následně požadavek na náhradu škody zaslat dopravci ve lhůtě sedmi dnů při poškození či ztrátě obsahu zavazadla nebo 21 dnů v případě jeho zpoždění.

Článek vyšel ve spotřebitelském časopisu dTest v červenci 2014.