Evropské spotřebitelské centrum

Rady, jak letos na dovolené

Opatření omezující pohyb mezi členskými státy Evropské unie pomalu mizí a mnozí se chystají, nebo se naopak bojí vycestovat na dovolenou do zahraničí. I v této době je vhodné pamatovat na opatrnost nejen při dodržování například hygieny rukou, ale také při využívání služeb v cestovním ruchu. Zájezdy, ubytování, pronájmy vozů jsou oblasti, kde se může vyplatit bdělost.

Média informovala o tom, že řada českých cestovních kanceláří zrušila letošní letní zájezdy i proto, že podle jejich sdělení by služby nebyly poskytnuté v původně plánovaném rozsahu. Například německé cestovní kanceláře ale tento krok neučinily a lidé s nimi na zájezd odjet či odletět do řady jiných zemí mohou. Zda bude možné poskytnout všechny služby přesně dle specifikace v nabídce, je otázkou, nicméně v dané situaci, která je pro celý průmysl cestovního ruchu velice náročná, je na místě, aby spotřebitelé byli shovívaví a cenili si možnosti na dovolenou odjet. Někde bude například večeře servírovaná, ačkoli měla být formou bufetu, resp. švédských stolů.

Pokud by ovšem skutečně nastaly skutečnosti, které významně sníží kvalitu zájezdu nebo některé služby zahrnuté v ceně nebudou poskytnuty vůbec, mají spotřebitelé právo požadovat slevu z ceny zájezdu. Je důležité upozornit, že pro úspěšnou reklamaci zájezdu je nutné věc řešit už na místě s delegátem cestovní kanceláře nebo s ubytovatelem a nechat si své výtky zaznamenat písemně a nechat potvrdit. Po návratu z dovolené se pak lze písemně obrátit na pořadatele zájezdu a požadovat přiměřenou slevu. Bez písemného dokladu o stížnosti na vady zájezdu přímo v místě pobytu se cestovní kancelář zpravidla nebude žádostí o slevu vůbec zabývat.

Protože se epidemiologická situace může vyvíjet různě, je při rezervacích ubytování pamatovat na podmínky pro možné zrušení pobytu ze strany spotřebitele. Může se totiž stát, že ubytovací zařízení bude v provozu, ale české hranice budou v termínu uzavřené a nebude možné pobyt uskutečnit. V takovém případě není povinností podnikatele vrátit zaplacenou částku, protože není jeho vina, že zákazník nemůže jeho služeb využít. V takovém případě je povinen vrátit pouze část ceny, a to dle podmínek zrušení. Je proto vhodné zjistit si ještě před objednáním, zda je nabízeno také bezplatné zrušení rezervace a do kdy. Za takovou možnost se obyčejně platí vyšší cena, ale ve srovnání se ztrátou kupříkladu 90 % zaplacené částky se to může vyplatit.

Rozhodně je na zvážení cestovní pojištění a výše krytých nákladů na případné zdravotnické služby.

Tento článek vyšel v časopisu dTest 07/2020.