Evropské spotřebitelské centrum

Problém s obchodníkem v Chorvatsku? Pomůžeme vám

Dobrá zpráva pro zhruba milion českých turistů, kteří míří na dovolenou do Chorvatska. Pokud budou mít nějaký spor s tamním prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, bezplatně jim pomůže síť Evropských spotřebitelských center, jejíž nová pobočka se otevřela v Záhřebu 1. července, tedy v den vstupu Chorvatska do EU.

„Pokud mají čeští spotřebitelé problém, který s chorvatským obchodníkem nedokážou vyřešit vlastními silami, můžeme jim pomoci najít mimosoudní řešení nastalého sporu, a to ve spolupráci s našimi novými chorvatskými kolegy,“ uvádí Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR při České obchodní inspekci.

Může přitom jít jak o reklamace zboží, tak o stížnosti na služby, např. v oblasti cestovního ruchu. Typickým případem může být pronájem lodi nebo motocyklu a případný spor o náhradu škody za údajné poškození spotřebitelem, případně spor v rámci ubytovacích služeb.

Spotřebitel zašle podklady k případu českému centru, jehož právníci situaci posoudí, a pokud bude stížnost oprávněná, předají případ kolegům v Chorvatsku, kteří budou s obchodníkem v jeho mateřštině vyjednávat smírné řešení sporu. Pokud neuspějí, detailně poradí spotřebiteli další možnosti, jak se svých práv na jednotném trhu domoci.

Důležité ovšem je, aby byl obchodník skutečně z Chorvatska, a nikoli například z České republiky, jako je tomu například u pronájmu některých lodě, kterou člověk sice převezme od Chorvata, ale provozovatelem služby je český subjekt. V takovém případě sporu mezi českým spotřebitelem a českým podnikatelským subjektem není Evropské spotřebitelské centrum oprávněno pomoci, a je proto na místě kontaktovat poradenskou linku sdružení dTest. Každopádně je vždy vhodné řádně si přečíst smlouvu, týkající se požadované služby, a případné nejasnosti si nechat vysvětlit.

Při nákupu zboží v Chorvatsku se lidé mohou spolehnout minimálně na ta práva, která jim zaručuje evropské právo. Odpovědnost prodejce za vady výrobků mohou uplatnit minimálně po dobu dvou let od převzetí zboží. Reklamovat v Chorvatsku zakoupené zboží lze samozřejmě poštou, není tedy potřeba se do obchodu kvůli reklamaci vracet.

Chorvatsko se stalo 30. členem sítě Evropských spotřebitelských center, jejíž úspěšnost při mimosoudním řešení přeshraničních sporů s obchodníky ze zemí EU, Norska a Islandu dosahuje téměř 50 %.

Tento článek vyšel v časopisu dTest v červenci 2013.