Evropské spotřebitelské centrum

Přesnější ochrana spotřebitele

Už jsou tady – nová práva spotřebitelů platí od ledna 2023! Pokud prodejce nedodá zboží do 30 dnů ani po výzvě, spotřebitel může odstoupit od smlouvy. Na druhé straně je spotřebitel povinen dodaný výrobek převzít. Tuto i další změny přicházejí díky novelizaci českého právního řádu dle aktualizace Směrnice EU o právech spotřebitelů.

Při dodávání prodané věci je podnikatel nově povinen ji dodat nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak neučiní, pak spotřebitel může odstoupit od smlouvy. Je ovšem potřeba, aby předtím podnikatele vyzval k nápravě – spotřebitel tedy musí být aktivní a připomenout se, ledaže z okolností vyplývá, že je zboží nutné dodat v určitém čase.

A opačně spotřebitel má povinnost zboží převzít, jinak podnikatel může chtít peníze za uskladnění. Spotřebitelé by tedy neměli dělat to, že si objednají z e-shopu věc, kterou si pak nevyzvednou do doby, než prodejce pokusy o dodání vzdá.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí (u použitých věcí může být zkrácena na 1 rok). Dosud se mělo automaticky za to, že vada byla na reklamované věci už při převzetí, pokud podnikatel neprokázal opak. Nyní se tato lhůta prodlužuje na 12 měsíců. A pokud byla reklamace oprávněná (tedy vyřízena kladně), tak se tato dvouletá lhůta na vytknutí vad prodlužuje o dobu, po kterou spotřebitel nemohl věc užívat. Novinkou je, že soud přizná právo na reklamaci i v případě, že spotřebitel vadu nevytkl bezodkladně po tom, co ji mohl zjistit.

Dále je zjednodušen systém práv, respektive požadavků, které spotřebitel může u podnikatele při reklamaci uplatnit. Občanský zákoník jednoznačně stanoví, že pokud má věc vadu, může kupující (spotřebitel) požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nově věci nebo opravu. Jediným omezením je, že daný způsob musí být možný. Spotřebitel tedy například nemůže požadovat opravu v případech, kdy není možná, a musí se tak spokojit pouze s dodáním nové věci.

Novinkou je také to, že prodávající nově může ale odmítnout odstranit vadu (ať už opravou či výměnou), pokud je to nemožné nebo nepřiměřené s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil

b) se vada projeví opakovaně

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Leda, že by vada nebyla významnou.

O právech spotřebitelů týkajících se digitálního zboží a služeb s ním spojených se budeme věnovat v článku Evropského spotřebitelského centra pro únorové vydání časopisu dTest.