Evropské spotřebitelské centrum

Poplatky při zrušení ubytování

Tuto zimu se lidé obraceli na ESC mimo jiné kvůli sporům o výši storno poplatků za zrušené ubytování v hotelu či penzionu především v Alpách. Částka, kterou měli zaplatit, jim přišla vysoká, protože se téměř rovnala ceně pobytu. Je ale třeba si uvědomit, že smlouvy se mají dodržovat, a pokud je nedodržíme, musíme nést následky. Storno poplatky jsou oprávněné, otázkou však je, v jaké výši.

Při zrušení objednaného pobytu z jakéhokoli důvodu spotřebitelé obvykle platí vysoké storno poplatky, v některých zemích až do výše 100 procent. Taková výše ale není vždy opodstatněná, například podle rakouského práva, které bylo aplikovatelné u některých případů řešených sítí Evropských spotřebitelských center v poslední době.

Jedním z nich byl případ české rodiny, která zrušila svůj pobyt v rakouských Alpách kvůli nemoci dětí. Odmítala se smířit s tím, že má zaplatit skoro stejnou částku, jako kdyby do zimního střediska přijela. Na takový požadavek měl přitom ubytovatel právo, jak vyplývá z rakouského občanského zákoníku, podle kterého by neměl utrpět ztrátu, protože on sám nepochybil a je rizikem spotřebitele, že mu něco v pobytu zabrání.

Rakouský zákon ale také stanoví, že by ubytovatel neměl v takové situaci získat žádnou výhodu. Proto není přípustné, aby storno poplatek dosáhl 100 procent. Vždy totiž existují náklady, které obchodník nemusí vynaložit, například na úklid nebo přípravu pokrmů, a ty je povinen odečíst. Podíl takových nákladů na celkové částce se přitom může lišit v hotelu a malém penzionu, proto se storno poplatky pohybují od 70 do 90 procent.

Mnozí ubytovatelé se ale vedle občanského zákoníku řídí také vzorovými obchodními podmínkami (Hotelvertragsbedingungen), které připravila rakouská hospodářská komora. V nich jsou některé podmínky pro spotřebitele poměrně příznivé. Zrušení pobytu v předstihu tří měsíců je bezplatné, od tří do jednoho měsíce od nástupu pak vyjde na 40 procent. Lhůta kratší než měsíc, ale delší než týden znamená 70procentní storno poplatek a zrušení v průběhu týdne před začátkem pobytu vyjde na 90 procent jeho ceny. Tato pravidla vzešla z rakouské judikatury.

Spotřebitel by storno poplatky hradit nemusel, pokud ubytovatel předmětný pokoj na daný termín ještě stihl obsadit. Pak by nevznikla žádná škoda a obchodník by neměl právo požadovat žádnou platbu od zákazníka, který pobyt zrušil. Taková situace je ale při odřeknutí na poslední chvíli méně pravděpodobná a také těžko prokazatelná.

Publikováno v časopise dTest 3/2015.