Evropské spotřebitelské centrum

Online šťastný Valentýn?

Zklamání a zoufalost jsou někdy výsledkem snahy o nalezení nového partnera přes online seznamovací servery. Není to ovšem kvůli nevhodnosti ostatních registrovaných uživatelů, ale kvůli překvapivě vysokým částkám strženým z účtu za nabízenou službu.  Evropské spotřebitelské centrum se posledních několik let intenzivně zabývá spory Čechů a Češek se seznamkami sídlícími v zahraničí a níže uvádí, které typy případů se daří řešit, a které naopak ne. V některých sporech si mohou spotřebitelé díky informacím centra pomoci i sami.

Průběh je vždy stejný. Uživatelé internetu se nechají zlákat k registraci „na zkoušku“ obyčejně za částku kolem sta korun. Takové členství trvá obyčejně měsíc, ale pokud spotřebitel smlouvu včas neukončí, je smlouva automaticky prodloužena a z platební karty je stažena částka v řádu několika tisíc korun.

Ovšem, aby mohla být smlouva prodloužena, musí o tom být spotřebitel informován jasně, viditelně a srozumitelně před samotným uzavřením smlouvy – pouhá informace o automatickém prodloužení smlouvy ve všeobecných obchodních podmínkách není dostačující. Bohužel, většina seznamek tuto informaci před uzavřením smlouvy poskytuje, byť je psána malým nevýrazným písmem, a jejich provozovatelé považují takto poskytnutou informaci za dostačující. V mimosoudní rovině je proto velmi těžké dosáhnout pozitivního výsledku, pokud spotřebitel smlouvu neukončil ve stanovené lhůtě.

Jiné je to v  případech, kdy spotřebitelé ukončili smlouvu podle pravidel. V nich se centru daří podnikatele mimosoudní cestou přimět k tomu, aby vyslyšel oprávněný požadavek spotřebitele.

Úspěšné jsou poslední dobou i případy, do nichž ESC nemusí aktivně vstupovat a kontaktovat podnikatele s cílem vyjednat smírné řešení problému, ale kde podá relevantní podklady spotřebitelům, kteří se tak mohou účinně domáhat svých práv sami.

Jde o případy, kdy se uživatelé domnívají, že se na seznamce registrují za 99 Kč na rok, nicméně z karty je jim strženo skoro 5000 Kč. Na základě toho obratem odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kterou seznamky obyčejně nabízejí, ale společnost jim peníze nechce vrátit s tím, že již údajně začali zaplacenou službu využívat.

Evropské spotřebitelské centrum v takových případech informuje spotřebitele o tom, že jsou praktiky podnikatele klamavé, protože prokazatelně neuvádí skutečnou cenu za své služby, a doporučuje ještě jednou podnikateli napsat a vyrozumět ho o tom, že cenu uvádí klamavě. K tomu ESC spotřebitelům poskytne potřebné podklady a informuje je také, že nedali výslovný souhlas se zahájením poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Na základě této argumentace podnikatel sám vrátí veškeré neoprávněně stržené peníze.

Každý případ může být jiný. Průvodce řešením výše uvedených sporů najdete na www.evropskyspotrebitel.cz/seznamky.

Tento článek vyšel v časopisu dTest 02/2018.