Evropské spotřebitelské centrum

Ochrana proti „lakování nazeleno“

Jak dlouho mi vydrží zakoupený výrobek? Když se rozbije po záruce, bude jak ho opravit, a budou náhradní díly? Povinnost prodejců uvádět takové informace před nákupem navrhuje Evropská komise, aby spotřebitelé mohli činit informovaná, ekologicky uvědomělá rozhodnutí.

Zelená dohoda pro Evropu jde ruku v ruce s udržitelnější spotřebou. Ale to neznamená, že spotřebitelé budou od prodejců “lakováni nazeleno“ nepravdivými informacemi o ekologické stopě výrobků.

Směrnice o právech spotřebitelů by se podle Evropské komise měla aktualizovat o povinnost obchodníků poskytovat spotřebitelům informace o životnosti a opravitelnosti výrobků. Například pokud výrobce spotřebního zboží nabízí komerční záruku životnosti delší než dva roky, bude muset prodejce tuto informaci spotřebiteli poskytnout.

Totéž se má týkat informací o opravách, jako je případně bodové hodnocení opravitelnosti, nebo jiné relevantní informace o opravách poskytované výrobcem, např. dostupnost náhradních dílů nebo návod k opravě. U chytrých zařízení a digitálního obsahu a služeb musí být spotřebitel rovněž informován o aktualizacích softwaru, které výrobce poskytuje.

Tyto informace musí být poskytnuty na obalu nebo v popisu výrobku na internetových stránkách před nákupem, a to jasným a srozumitelným způsobem.

V neposlední řadě se má doplnit směrnice o nekalých obchodních praktikách o nové praktiky, jako jsou:

  • neinformování o prvcích, které mají snižovat životnost výrobku, například o softwaru, který po určité době přestane fungovat nebo sníží funkčnost zboží;
  • uvádění obecných a vágních environmentálních tvrzení, pokud nelze prokázat vynikající environmentální vlastnosti výrobku nebo zodpovědný přístup obchodníka k životnímu prostředí. Příklady takových obecných environmentálních tvrzení jsou údaje o vlastnostech typu „šetrné k životnímu prostředí“, „eko“ nebo „ekologické“, které vytvářejí mylný dojem o vynikající environmentální výkonnosti;
  • uvádění environmentálního tvrzení o celém výrobku, pokud se ve skutečnosti týká pouze určitého jeho aspektu;
  • používání dobrovolné známky udržitelnosti, která nevychází z nezávislého certifikačního systému nebo nebyla zavedena veřejnými orgány;
  • neinformování o tom, že zboží má omezenou funkčnost při použití spotřebního materiálu, náhradních dílů nebo příslušenství, které neposkytl původní výrobce.

 

Cílem navržených změn je mj. usnadnit vymáhání práva v případech souvisejících s „lakováním nazeleno“ a předčasným zastaráváním výrobků. Pokud budou environmentální tvrzení spolehlivá, budou si spotřebitelé moci z nabídky výrobků vybrat ty, které jsou skutečně šetrnější k životnímu prostředí.

Návrhy Komise budou nyní projednány Radou a Evropským parlamentem a po jejich přijetí převedeny do právních předpisů národních států. Více na ec.europa.eu.


Článek vyšel v časopisu dTest 07/2022.