Evropské spotřebitelské centrum

Náhrada škody za problémy se zavazadly

Turistická sezona pokračuje, lidé si na dovolenou balí kufry i v podzimních měsících. Jenže co dělat, když je zavazadlo při letu poškozeno, zpožděno nebo se ztratí? Jak vysokou náhradu škody lze požadovat a v jakých lhůtách?

Pokud se po příletu vaše zavazadlo neobjevilo na pásu, bylo poškozeno nebo se z něj něco ztratilo, můžete požadovat náhradu škody ve výši až zhruba 33 000 Kč. Vhodné je ještě na letišti požádat o vystavení protokolu o nepravidelnosti při přepravě zavazadla (tzv. PIR – Property Irregularity Report) a tento dokument pak použít při písemném uplatnění náhrady přímo u dopravce.

Náhrada při zpoždění zavazadla

Ve většině případů zpoždění zajistí dopravce bezplatné doručení nalezeného zavazadla do hotelu nebo místa vašeho bydliště.

Při zpoždění zavazadla můžete požadovat náhradu skutečně vzniklé škody. Obvykle jde o proplacení nákladů na pořízení nezbytných potřeb pro pobyt v destinaci po dobu, kdy zavazadlo nemáte k dispozici. Jde např. o základní ošacení a hygienické potřeby.

Škodu jste povinni prokázat, proto si uschovejte účtenky od zakoupených věcí. Dopravce odpovídá do uvedené maximální výše 1 288 SDR (zhruba 42 000 Kč), přesto buďte při nákupech raději střídmí – náklady by měly být opravdu jen nezbytné a účelně vynaložené.

V případě zpoždění zavazadla je třeba nárok na náhradu škody písemně uplatnit do 21 dnů od dodání zavazadla. Dopravce však nemusí škodu nahradit vůbec, pokud bylo zpoždění zavazadla způsobeno zásahem vyšší moci, kterému nemohl předejít. Pokud zavazadlo nebude nalezeno do 21 dnů, považuje se za ztracené a vůči dopravci můžete nárokovat uhrazení jeho hodnoty, včetně prokázané hodnoty věcí v něm přepravovaných.

Ztráta nebo poškození

Dopravce sice odpovídá za poškození nebo ztrátu zavazadla či jeho obsahu maximálně do výše uvedených ca 33 000 Kč, nicméně pokud má vaše zavazadlo vyšší cenu, můžete při odbavení požádat o vystavení prohlášení o vyšší hodnotě. Zaplatíte příslušný poplatek, a dopravce pak bude odpovídat až do udané vyšší částky. Výše škody se obvykle prokazuje kopiemi účtenek od ztracených nebo poškozených věcí.

Pamatujte, že většina dopravců zakazuje převážet v odbavených zavazadlech křehké předměty a cennosti. Ty proto ukládejte do příručního zavazadla.

U poškození zavazadla nebo ztráty obsahu je třeba vůči operujícímu dopravci nárok písemně uplatnit do 7 dnů od předání zavazadla. Podrobný postup je obvykle popsán na webových stránkách dopravce.

Tento článek vyšel v časopisu pro spotřebitele dTestzářijovém čísle roku 2013.