Evropské spotřebitelské centrum

Jednotný trh a vy

Jednotný evropský trh má letos 30 let. Podnikatelům i spotřebitelům nabízí řadu příležitostí, které by v rozdělené Evropě přicházely těžko. Stejně tak rozvíjí a posiluje práva spotřebitelů coby apriori slabší strany smluv. Postupně se sbližují či zcela sjednocují pravidla pro reklamace a stížnosti u podnikatelů z různých zemí tak, aby si mohli být všichni jisti, že jejich práva a povinnosti jsou stejné či velmi podobné při nákupu a prodeji ve všech zapojených zemích.

440 milionů spotřebitelů má ve srovnání s národními trhy svých zemí možnost většího výběru výrobků a služeb, navíc mohou žít a pracovat v kterékoli zemi EU. Na jednotném trhu, který zahrnuje také Island, Lichtenštejnsko a Norsko (částečný přístup na něj má také Švýcarsko), působí 24 milionů podniků, což přináší vyšší konkurenci a potenciálně nižší ceny. 17 milionů Evropanů žije nebo pracuje v jiné zemi EU, než ze které pocházejí. 15 % zboží prodávaného po celém světě pochází z EU.

Jednotný trh také zlepšuje ochranu spotřebitele napříč Evropou. Například síť Evropských spotřebitelských center má ve svých činnostech za úkol pomáhat spotřebitelům překonávat rozdílnosti národních specifik. Ta se promítají i do fungování záruky na kvalitu zboží, resp. odpovědnosti za vady výrobku, podle níž je prodávající povinen vadné výrobky opravit nebo vyměnit bez dodatečných nákladů.

Čeští spotřebitelé jsou zvyklí na 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace, nicméně evropské země zpravidla dávají podnikatelům na vyřízení reklamace lhůtu přiměřenou, tak jak je definováno v evropských předpisech dohodnutých mezi národními státy. Konečná délka této lhůty závisí na povaze výrobku a jeho vady a náročnosti jejího posouzení a/či opravy. Běžně je za přiměřenou považována doba čtyř až šesti týdnů.

Stále se objevují dotazy spotřebitelů na tzv. eurozáruku. Ta ze zákona neexistuje. I když má výrobce či prodejní řetězec pobočku také v České republice, neznamená to automaticky, že jeho místní zástupce přijme reklamaci zboží zakoupeného v jiné zemi. Tento postup je možný pouze v případě, když ho prodejce nabízí například v záručním listě spolu s odkazem na prodejny či autorizované servisy. „Eurozáruka“ je tedy pouze smluvní.

Kromě dvouleté lhůty na uplatnění odpovědnosti za vady je pro ochranu spotřebitelů určen i systém Safety Gate (dříve RAPEX), systém členských států a Evropské komise pro rychlé varování před nebezpečnými spotřebitelskými výrobky.

Evropané cestující do různých zemí se navíc vyhnou vysokým účtům za telefon, když jim datový roaming již nepřináší dodatečné náklady. Což se hodí právě v období, kdy toto vydání dTestu čtete.

Pokud má český spotřebitel dojem či jistotu, že jsou mu jeho práva upírána podnikatelem z jiné země EU, Norska, Islandu či Velké Británie, může se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česko s žádostí o mimosoudní asistenci při řešení přeshraničního sporu.

Tento text vyšel v časopisu dTest 08/2023.