Evropské spotřebitelské centrum

Jak získat peníze zpět od neférového obchodníka

Platíte-li při nákupu přes internet platební kartou a obchodník vám nedodá objednané zboží či služby, můžete využít bankovní nástroj zvaný chargeback, kterým za určitých podmínek lze získat peníze zpět.

Síť Evropských spotřebitelských center (ESC) dostává každoročně mnoho stížností od spotřebitelů, kterým byla upřena jejich práva při nákupu na internetu u obchodníků z jiných zemí Evropské unie. Problém samozřejmě existuje i v rámci České republiky. Nová zpráva ESC podrobněji ukazuje, jak se lze účinně bránit, když v Evropě nakupujete online platební kartou.

Průzkum ukázal, že ve většině zemí Evropy lze uplatnit postup zvaný chargeback, při němž zjednodušeně řečeno banka spotřebitele požádá banku obchodníka o navrácení částky zaplacené spotřebitelem, který byl nějakým způsobem poškozen. Může se jednat o případy, kdy nedostal již zaplacené zboží, bylo mu strženo více peněz, než mělo a nebo byl jinak podveden.

Legislativně je tento postup upraven především pro případ tzv. neautorizovaných transakcí, které proběhly bez vědomí majitele karty. Z průzkumu sítě ESC nicméně vyplývá, že v případech, kdy byl při zneužití karty z jakéhokoli důvodu použitý PIN, jsou možnosti spotřebitele transakci rozporovat poměrně omezené, a to bez ohledu na to, že důkazní břemeno o tom, že ke zneužití karty došlo z důvodu hrubé nedbalosti spotřebitele, nese vydavatel platební karty.

Vedle zneužití karty lze o chargeback požádat i v případech, kdy obchodník kartou zaplacené zboží nedodal, případně upírá-li spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy nebo odmítá-li uznat výpověď smlouvy. Dále jde i o situace, kdy obchodník objednané zboží nebo službu nedodá z důvodu vlastní insolvence. Chargeback může být někdy jediná možnost, jak dostat své peníze zpět.

To platí například i pro nákup letenek. Spotřebitelé, kteří před krachem maďarské letecké společnosti Malév uhradili své letenky od tohoto dopravce platební kartou, obdrželi své peníze v naprosté většině zpět. Cestující, kteří za objednané služby platili v hotovosti nebo bankovním převodem však takové štěstí neměli.

Banky v Evropské unii obvykle nemají ze zákona povinnost tuto zpětnou platbu provádět. V určitých definovaných případech k tomu nicméně jsou ochotny na základě pravidel karetních asociací. V případě vzniklého problému tak lze doporučit co nejdříve kontaktovat vydavatelskou banku s žádostí o provedení chargebacku. Tato žádost by měla být podpořena relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem či potvrzením faktu, že se obchodník ocitl v úpadku.

Článek vyšel v roce 2014 v březnovém čísle časopisu dTest vydávaného společností dTest o.p.s.