Evropské spotřebitelské centrum

Jak se pouhým kliknutím (ne)uzavře smlouva

Internet dává kromě jiného spotřebitelům a obchodníkům možnost, aby spolu uzavírali smlouvy pouhým kliknutím na „koupit“, a to nejen v rámci ČR, ale i přes hranice. Níže uvádíme několik způsobů, jak je možno smlouvu uzavřít, nebo také neuzavřít.

1) Ideální scénář – Český spotřebitel si přes internet objednal od francouzského internetového obchodu fotoaparát. Chvíli poté obdržel od obchodníka e-mail, kde byla objednávka potvrzena, a o dva týdny později obdržel svůj nový fotoaparát. Ohledně případné reklamace se sice spotřebitel mohl obracet pouze na francouzské ústředí, ale mohl si být jist, že bude mít v souladu s evropskou legislativou zaručena přinejmenším stejná práva, jako by uzavřel obchod s obchodníkem z ČR.

2) Chyba v ceně – Německý e-shop, který se rozhodl zaměřit se i na český trh, připravil českou verzi svých webových stránek. Avšak následkem administrativní chyby se stalo, že veškeré ceny původně uváděné v eurech byly uvedené v českých korunách (ceny nebyly přepočteny, změnilo se pouze označení měny). Toho si všiml rafinovaný český spotřebitel, jenž si následně objednal novou velkou LCD televizi za 1.000 Kč namísto původních 1.000 €, a protože se mu cena zdála opravdu velmi výhodná, objednal si těchto televizorů rovnou deset. Internetový obchod se spotřebiteli omluvil a zboží neodeslal. Zároveň byl spotřebitel upozorněn, že podle obchodních podmínek daného e-shopu se smlouva považuje za uzavřenou až v okamžiku, kdy obchodník objednávku kupujícího potvrdí, což se nestalo. Kupující by se sice mohl domáhat dodání zboží u soudu, ale protože omyl prodávajícího byl zjevný a jeho objednávka nebyla řádně potvrzena, s velkou pravděpodobností by taková žaloba neuspěla.

3) Objednaná dovolená? – Díky internetu je kromě běžného zboží možné objednat téměř cokoli. Mimo jiné i třeba luxusní zahraniční dovolenou. Tak tomu bylo i v případě české rodiny, která si přes internet „zkusmo“ objednala zájezd na Kubu od německé cestovní kanceláře. Protože nebyla vyžadována platba předem kreditní kartou a spotřebitelé nerozuměli moc dobře německy, domnívali se, že jde o nezávaznou objednávku. Německá cestovní kancelář však brala přes internet uzavřenou smlouvu naprosto vážně a poslala svým českým klientům veškeré potřebné údaje týkající se jimi objednané dovolené i včetně vystavených letenek a faktury za dovolenou.

Článek vyšel ve spotřebitelském časopisu dTest v září 2011.