Evropské spotřebitelské centrum

Jak pomáhají Hrdinové EU

„Chráníme se navzájem.“ Podtitul iniciativy nazvané Hrdinové EU je výstižný – představuje instituce a konkrétní lidi, kteří ve své práci pomáhají chránit lidské životy, státní hranice, životní prostředí, zdraví a také práva spotřebitelů. Evropská komise jich vybrala v každém členském státě několik a v České republice je mezi nimi i Evropské spotřebitelské centrum, které hájí práva nakupujících na jednotném trhu, a platforma pro výměnu odborných názorů Spotřebitelské fórum.

Vzájemná ochrana je jedním ze základních rysů spolupráce národních států v Evropské unii. Spolupracují na různých úrovních, od legislativy po intenzivní spolupráci týmů odborníků v oblastech prevence a odhalováni kriminality, tajných služeb, zdravotnictví, vědy, výzkumu a tak dále.

Pro spotřebitele je důležitá legislativa, která určuje společná pravidla pro nakupování zboží a využívání služeb v celé EU, bez ohledu na to, v kterém z 28 států se spotřebitel právě nachází. Dává nakupujícímu dříve nepoznanou jistotu, že všude na území EU například dostane účtenku s určitými povinnými údaji o zboží a podnikateli, kterou lze využít pro případnou reklamaci záruky na jakost po dobu 24 měsíců.

Národní státy se mezi sebou dohodly, že budou spotřebitelům tato práva také pomáhat přeshraničně vymáhat, a to jak soudní, tak mimosoudní cestou. Síť Evropských spotřebitelských center pomáhá bezplatně mimosoudní cestou řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu, a v loňském roce zaznamenala 120 000 kontaktů se spotřebiteli, tedy konkrétních sporů i žádostí o informace. Úspěšně je každoročně vyřešeno zhruba 50 procent případů. Mezi „Hrdiny EU“ byli vybráni zaměstnanci poboček sítě ESC z České republiky, Rakouska a Bulharska, kteří se ochranou práv spotřebitelů profesně zabývají minimálně 10 let a jsou v každodenním kontaktu jak se spotřebiteli, tak s kolegy z partnerských center. Jejich stručný profil si lze přečíst na webu https://europa.eu/euprotects.

Návštěvník webu se dále seznámí s prací lidí z institucí, o nichž mnohdy nemusel mít ani tušení:

  • ze sítě národních center pro bezpečnější internet, která pomáhají chránit především děti před riziky online prostředí
  • agentur pro bezpečnost a chemické látky
  • agentur pro přípravu na mimořádné události
  • složek zabývajících se potíráním organizovaného zločinu na mezinárodní úrovni
  • projektu PLACARD, který umožňuje evropským expertům pracovat společně na přípravách adaptace na klimatickou změnu
  • agentur, které se zabývají přeshraniční spoluprací při boji proti znečištění životního prostředí
  • EpiCARE, evropské referenční sítě s cílem zlepšovat diagnostiku a léčbu lidí se vzácnými formami epilepsie, a tak dále

 

O financování těchto společných aktivit rozhodují národní státy a Evropský parlament. Volby do něj se konají 24. a 25. května 2019.

Článek vyšel v časopisu dTest 05/2019.