Evropské spotřebitelské centrum

Jak pomáhá ESC v době koronavirové krize

Síť 30 Evropských spotřebitelských center (ESC) poskytuje spotřebitelům poradenství o jejich právech při přeshraničním nakupování na jednotném evropském trhu. S vypuknutím koronavirové krize zájem spotřebitelů o asistenci sítě ESC narůstá o desítky procent. I v těchto těžkých časech je zhruba 200 právníků a právních poradců sítě ESC v celé Evropě připraveno pomáhat spotřebitelům bezplatně řešit přeshraniční spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska, Islandu a Velké Británie. 

Statistiky sítě ESC ukazují, že koronavirová krize vedle dopadů na lidské zdraví bohužel silně zasáhla i mnoho dalších oblastí. Ani práva spotřebitelů nejsou výjimkou. Většina stížností, které nyní síť center pomáhá spotřebitelům řešit, se týká dopadu pandemie koronaviru na služby v cestovním ruchu, jako jsou lety, ubytovací služby a zájezdy.

Spotřebitelé mají ve vymezených situacích právo na vrácení ceny zaplacených služeb. Vymahatelnost těchto práv je však v době trvající krize často obtížná.

Poukazy místo vrácení peněz

Namísto vrácení peněz nabízejí některé cestovní kanceláře, ubytovatelé a letecké společnosti poukazy. Tyto poukazy mají různé podmínky. Je tedy na místě, aby spotřebitelé byli obezřetní. V některých evropských zemích, včetně České republiky, byly dokonce přijaty zvláštní zákony nebo jiná legislativní opatření, která podnikatelům ve vymezených případech vydání poukazu namísto vrácení hotovosti umožňují. Nezřídka je tomu u zájezdů, kde podobné opatření jako Česká republika přijalo např. sousední Polsko, odkud řada českých spotřebitelů na zájezdy s tamními cestovními kancelářemi vyjíždí, ale také např. Francie, Itálie nebo Belgie.

Častější je však situace, kdy pro vydávání poukazů zvláštní legislativa přijata nebyla, a spotřebitel se může, alespoň teoreticky, rozhodnout, zda nabízený poukaz přijme. Před akceptováním poukazu by se spotřebitelé v každém případě měli podrobně seznámit s jeho podmínkami, zejm. dobou platnosti, zda je poukaz přenositelný a zda po vypršení jeho platnosti nevyužitý poukaz propadá.

Mnoho podnikatelů v celé Evropě čelí v důsledku pandemie existenčním potížím, zvlášť citelně je přitom zasaženo odvětví cestovního ruchu. Je proto třeba počítat s tím, že mnoho podnikatelů nedisponuje nyní dostatkem finančních prostředků k tomu, aby mohli všechny nároky uspokojit. Vouchery mohou být v tomto ohledu praktickým nástrojem, jak pomoci krizi překonat. Schopnost podnikatelů dostát svým závazkům se bude do budoucna odvíjet především od toho, jak se podaří po odeznění pandemie jejich podnikatelskou činnost obnovit. Spotřebitelé, kteří nyní čekají na vrácení peněz za služby, které pandemie znemožnila poskytnout, se tak často musí obrnit trpělivostí.

Varování pro spotřebitele

Bohužel ani v době pandemie nespí internetoví podvodníci. Síť ESC tak od začátku varuje spotřebitele před podvodnými léky, falešnými maskami a dezinfekčními aparáty a dalšími podvody. Stejně jako kdykoli jindy platí základní rada: před nákupem si vždy ověřte důvěryhodnost prodávajícího.

 

Tento článek vyšel v časopisu dTest 06/2020.