Evropské spotřebitelské centrum

Jak chytře na letní lety

Dovolená letadlem před vámi a výběr letenek na poslední chvíli může jednomu zamotat hlavu. Nakoupit přímo u dopravce, nebo u zprostředkující agentury? Nastíníme pro a proti a uvedeme případy řešené Evropským spotřebitelským centrem, abyste byli vybaveni užitečnými informacemi pro různé situace v době, kdy si chcete spíše odpočinout než řešit problémy s dopravou.

Již 18 let mohou obyvatelé EU využívat svá práva v případě významných zpoždění a rušení letů nebo odepření nástupu na palubu (to se někdy stane, pokud dopravce prodá víc letenek, než je sedadel v letadle, a někteří pasažéři zkrátka nemohou odcestovat). Evropské spotřebitelské centrum pak pomáhá řešit přeshraniční spory, pokud tato práva cestujícím upírají dopravci z jiných zemí EU, nebo pokud vše nejde, jak má, u zprostředkovatelů nákupu letenek.

Mnohdy může být nákup letenek přes agenturu levnější než při nákupu přímo u dopravce, jindy to může být naopak. Podobně jako v jiných oblastech trhu je potřeba počítat s jistými specifiky, pokud věci nejdou zcela podle plánu. Pokud cestujícímu vznikne právo na vrácení ceny letenky, klienty zprostředkovatele mohou očekávat vrácení zaplacené částky ponížené o poplatek agentuře za zprostředkování, zpravidla v řádu několika set korun dle obchodních podmínek.

Agentura zastupuje cestujícího ve vztahu k dopravci, který má povinnost informovat o změnách například v času odletu. O zpoždění či zrušení letu informuje dopravce agenturu, která někdy zprávu nepředá. Je proto vhodné požádat agenturu, aby předala přímý kontakt na cestujícího operujícímu dopravci.

Stále častěji se lidé u agentur také pojišťují pro případ nemožnosti odletět například ze zdravotních důvodů. Paní Petra kvůli úrazu nemohla odcestovat s malým synem do Thajska. Poskytla zahraničnímu zprostředkovateli veškerou součinnost, poslala lékařskou zprávu atd., nicméně částka za letenky jí vrácena nebyla ani po opakovaných žádostech. Částka převyšující 72 000 Kč jí společnost zaslala až na základě argumentace a výzvy sítě Evropských spotřebitelských center. Od původní ceny byl odečten výše zmíněný poplatek ve výši 370 Kč na cestujícího.

Jiný řešený případ se týkal nevyplacení kompenzace, tedy náhrady škody, čtyřem cestujícím po 12hodinovém zpoždění letu z Kuby přes Vídeň. Francouzský dopravce po jednání se sítí ESC nabídl dvě možnosti, pro každého buď 600 eur náhrady škody dle evropského nařízení 261/2004, nebo poukaz na další služby této společnosti ve výši 800 eur. Tři cestující si vybrali první možnost a jeden cestující druhou. Celkově tedy asistence sítě ESC přinesla původně odpíranou náhradu ve výši 2600 eur, tedy asi 65 000 Kč.

Pokud kvůli zpoždění či zrušení letu vzniknou náklady, například na ubytování na jednu či více nocí, je vhodné uschovat si účtenky na pozdější proplacení operujícím dopravcem či společností, která vás pojistila pro tyto případy.

Více o vašich právech v letecké dopravě najdete na www.evropskyspotrebitel.cz/letecka-doprava


Tento text vyšel v časopisu dTest 07/2023.