Evropské spotřebitelské centrum

Evropský rok železnice, udržitelnost a vaše práva

Víc než 100 měst v 26 členských zemích v těchto týdnech spojil speciální Evropský expres propagující železniční dopravu jako udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy. Akce a kampaně v celé Evropské unii upozornily také na práva cestujících při významných zpožděních spojů.

Vlak vyjel 2. září z Lisabonu, projel zeměmi Beneluxu, Alpami i Balkánem, křižoval střední Evropou, zavítal do Atén i Bukurešti a na severu do Talinu, aby svou pouť zakončil 7. října v Paříži. Urazil ca 20 000 kilometrů a i v Ostravě, Brně a Praze do něj nastupovali a z něj vystupovali různí řečníci, státní představitelé a zástupci zájmových skupin. Při zastaveních na různých nádražích se konaly osvětové i oficiální akce k vyhlášenému Evropskému roku železnice.

Ve spolupráci národních států a Evropské komise šlo o jedinečnou příležitost k diskusi o přínosech železnice pro cestující, hospodářství a klima, a také o výzvách při vytváření evropského železničního dopravního prostoru bez hranic.

Jedním z nástrojů k ulehčení pohybu mezi jednotlivými státy je i nařízení o právech cestujících v železniční dopravě. Díky němu mají cestující při zrušení či zpoždění spoje nad 60 minut právo zvolit si mezi zrušením své cesty, spojeném s vrácením jízdného, a pokračováním cesty (třeba i náhradním spojem) s kompenzací (náhradou škody) od železničního dopravce.

Výše kompenzace činí 25 % z ceny přepravního dokladu při zpoždění od 60 do 119 minut a 50 % z ceny přepravního dokladu při zpoždění přesahujícím 2 hodiny. Dopravce však nemá povinnost odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň 4 eura.

V případě, kdy zpoždění přesáhne 60 minut a cestující chce nadále pokračovat v cestě, má právo na občerstvení přiměřené čekací době a je-li to nezbytné na hotelové ubytování. V praxi nicméně železniční dopravci namísto hotelového ubytování cestujícímu v případě zmeškání přípoje na poslední spoj dne mohou namísto ubytování zajistit přepravu do místa určení vozem taxislužby.

V případě zpoždění požádejte dopravce o vystavení potvrzení a informaci o tom, kde lze nárok na kompenzaci uplatnit.

Velkým plusem železnice je fakt, že je ekologická a udržitelná. Je z velké části elektrifikovaná a vypouští mnohem méně CO2 než srovnatelné cestování po silnici nebo letadlem. Podílí se pouze 0,4 % na emisích skleníkových plynů z dopravy v EU, zatímco veškerá doprava v EU představuje 25 % celkových emisí Unie. Navíc je vlak jediným dopravním prostředkem, který v letech 1990 až 2017 trvale snižoval své emise a spotřebu energie a zároveň stále více využíval obnovitelné zdroje energie.

Článek vyšel v časopisu dTest 10/2021.