Evropské spotřebitelské centrum

ESC pro epravo.cz: Nebezpečí škody na věci – poškození zboží ze zásilkového prodeje během přepravy

V diskusi nad nedostatky nového občanského zákoníku se objevuje i téma přechodu rizika vzniku náhodné škody na zboží dodávaném spotřebiteli při zásilkovém prodeji s využitím dopravce. Kdo má odpovídat za náhodné poškození, zničení nebo i ztrátu věci objednané po internetu, z katalogu nebo po telefonu na cestě od prodávajícího ke spotřebiteli?

Celý příspěvek Mgr. Kláry Balabánové (Evropské spotřebitelské centrum ČR) si můžete přečíst na serveru epravo.cz zde.