Evropské spotřebitelské centrum

ESC bude radit na veletrzích

Zima ještě není ani v polovině, ale už nyní začíná období plánování letních dovolených. Řeší se výběr destinace i způsob, jak dovolenou pojmout. Nabízí se zájezd od cestovní kanceláře i výlet po vlastní ose. Důležité je však také zvážit, jak je v těch-to případech spotřebitel chráněn. ESC poradí na blížících se veletrzích cestovního ruchu v Praze a Jablonci nad Nisou.

Stánek Evropského spotřebitelského centra najdou zájemci na veletrzích cestovního ruchu od 19. do 22. února na výstavišti v Praze-Holešovicích a od 19. do 21. března v Eurocentru Jablonec nad Nisou. Na severu Čech je v plánu také přednáška na téma práv účastníků zájezdů poskytovaných zahraničními cestovními kancelářemi, zmíněna budou i pozitiva a negativa objednání zájezdu přes internet.

Mezi možné nástrahy patří riziko odeslání objednávky zájezdu především na stránkách německých cestovních kanceláří, které jsou mezi Čechy oblíbené. Někteří čeští spotřebitelé přistupují k cestovním smlouvám uzavíraným po internetu tak, že dokud nic nezaplatí, nejsou nijak vázáni. Zapomínají přitom na německou právní úpravu a zvyklosti, podle kterých se cestovní smlouvy takto běžně uzavírají a cestovní kancelář například (bez ohledu na případnou platbu od klienta) v jeho prospěch vystaví letenku. Čeští spotřebitelé jsou pak nezřídka zaskočeni požadavkem na storno poplatky ve výši až 100 % ceny zájezdu.

Evropská unie v současnosti pracuje na novém znění směrnice o sdružených službách v cestovním ruchu, jímž chce reagovat na rychlý vývoj v oblasti cestování v digitální době a posílit postavení těch, kteří si dovolené organizují po vlastní ose a objednávají si personalizované cestovní služby. Zabývá se tak například ochranou spotřebitelů, kteří si k letence přikoupí i ubytování v hotelu a kteří dnes nejsou dostatečně chráněni jako v případě, kdy by si tyto služby objednali v rámci organizovaného zájezdu. Další úpravy na evropské úrovni se budou týkat odpovědnosti jak organizátora, tak nově rovněž prodejce zájezdu za poskytnutí všech objednaných služeb.

Publikováno v časopise dTest 2/2015.