Evropské spotřebitelské centrum

Český e-shop v rukou zahraničního podnikatele

internet03.jpg

Při internetovém nákupu ze zahraničí můžete někdy ušetřit nemalou finanční částku. Je však dobré počítat i s některými riziky, aby váš první přeshraniční nákup neskončil zklamáním. Mnoho uživatelů internetu si například stále neuvědomuje, že za českou internetovou stránkou může stát subjekt třeba z druhého konce světa.

Na Evropské spotřebitelské centrum se stále častěji obracejí spotřebitelé, kteří až při vzniku konkrétního problému zjistili, že přes internet nakoupili od zahraničního podnikatele. Znovu se tak ukazuje, jak je důležité si před nákupem ověřit, s kým se chystáte obchod uskutečnit, a důkladně si přečíst smluvní podmínky. Několik minut, které do přečtení podmínek a vyhledání zkušeností ostatních uživatelů s daným obchodníkem investujete, se vám může mnohonásobně vrátit.

To, že je internetová stránka v češtině a její adresa je na doméně .cz, v žádném případě neznamená, že prodávajícím nemůže být společnost např. z Francie či Velké Británie, v horších případech pak možná z Panamy nebo Seychelských ostrovů. Zvláště v případě subjektů, které jsou alespoň formálně usazeny v exotických destinacích, může být pro spotřebitele velmi obtížné či nemožné se svých práv úspěšně domoci. O mnoho snazší je pozice spotřebitelů, pokud nakupují u obchodníků usazených v jiných členských státech EU.

Aktuálně lze problém ilustrovat na případu populárního robotického vysavače, který po několik let prodávala na české internetové stránce rakouská společnost, která prostřednictvím externího servisu vyřizovala reklamace i v ČR. Nyní se nicméně rakouská společnost z českého trhu stáhla a český servis s ní ukončil spolupráci. Příslušná internetová stránka sice nadále funguje, provozuje ji však již jiný podnikatel, který za závazky svého předchůdce bohužel nenese právní odpovědnost.

Před každým větším nákupem se tedy zamyslete, komu se chystáte své peníze poslat a zda tu pro vás bude, pokud třeba za dva roky budete potřebovat záruční opravu.

Tento článek vyšel v časopisu dTest, a to ve vydání z dubna 2013.