Evropské spotřebitelské centrum

Brexit: změny pro spotřebitele

Nakupování z britských e-shopů bylo v posledních letech pro některé české spotřebitele z mnoha důvodů atraktivní. Na otázku, jak se změnila jejich spotřebitelská práva po novoročním odchodu Velké Británie z EU, odpovídá tento článek Evropského spotřebitelského centra, které informuje o právech spotřebitelů na jednotném trhu a pomáhá řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska, Islandu a minimálně v roce 2021 stále i z Velké Británie.

Pro spotřebitele se toho v základu moc nemění. Snad kromě dostupnosti některého zboží, pokud britské e-shopy přestaly nebo přestanou dodávat do zemí „starého kontinentu“. Ve Velké Británii vychází spotřebitelské právo stále z evropských směrnic a i pro britské podnikatele jsou stále platná evropská nařízení.

Beze změny

Při nákupu na dálku, tedy ve většině případů přes internet, se lidé mohou nadále spolehnout na 14denní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, stejně jako jsou zvyklí při nákupu v českých e-shopech. O odstoupení je potřeba podnikatele informovat do 14 dní od převzetí zboží, to postačí e-mailem. Do dalších 14 dnů je potřeba výrobek vrátit podnikateli, který má ze zákona též 14 dní na vrácení peněz.

Pro všechny nákupy od britských obchodníků platí dvouletá lhůta na uplatnění práv z vadného plnění. Během prvních šesti měsíci od převzetí zboží se má dle legislativy automaticky za to, že vada existovala na věci již při převzetí, pokud podnikatel neprokáže opak. Důkazní břemeno je tedy na prodejci a přechází na spotřebitele až v 7. měsíci od převzetí věci, kdy je na spotřebiteli, aby v případě sporu nezávislým znaleckým posudkem prokázal, že vada byla na věci již při převzetí. V případě oprávněné reklamace u zboží zakoupeného na dálku má také podnikatel proplatit náklady za přepravu zboží k němu.

Zajímavé pro spotřebitele a důležité pro fungování sítě Evropských spotřebitelských center je fakt, že i po 15 letech její existence zůstává ESC Velká Británie jejím členem. Mělo by tomu tak být minimálně v roce 2021. České centrum tak nadále může bezplatně mimosoudní cestou pomáhat českým spotřebitelům řešit problémy s britskými prodejci zboží a poskytovateli služeb.

Další možností pro spory s evropskými internetovými prodejci je platforma ODR pro řešení sporů online na https://ec.europa.eu/odr. Spotřebitelé mohou nadále využívat také formalizované řešení mimosoudní řešení sporů ADR.

Co se mění

Mění se možnost užít ve sporech některé soudní nástroje zajištěné evropskou legislativou. Například řízení o drobných nárocích mohou spotřebitelé využít jen u sporů vzniklých před 31. prosincem 2020. Pro spory vzniklé po 1. lednu 2021 je třeba využívat soudních nástrojů daných pro britský právní systém.


Tento článek vyšel v časopisu dTest 02/2021.