Evropské spotřebitelské centrum

Aukční servery – víte, od koho nakupujete?

Na aukčních internetových serverech se bohužel stále častěji objevuje nešvar v podobě prodávajících, kteří prodávají ve velkém, ovšem bez patřičného podnikatelského oprávnění. A to může nakupujícím způsobit značné problémy.

Někteří prodávající se snaží, aby jejich činnost na aukčních serverech působila jako nepodnikatelská, a to přesto, že nabízejí například své „soukromé“ mobily v řádu stovek či tisíců kusů. V takovém případě může jít o tzv. neoprávněné podnikání a spotřebitelé tím mohou být zmateni. Navíc se často jedná o zahraniční prodávající, kteří se tak pokouší využít rozdílných podmínek pro podnikání v jiném státě a vyhnout se dozorovým orgánům ve své vlastní zemi.

Při nákupu u prodávajícího, který nemá podnikatelské oprávnění, ale jeho činnost má znaky podnikatelské aktivity, nejsou sice spotřebitelská práva dotčena (např. právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, na klasickou dvouletou záruku apod.), ale je často komplikovanější se u takových subjektů těchto zákonných práv dovolat. Tito zvláštní „podnikatelé“ se totiž často odvolávají právě na to, že podnikateli formálně nejsou, a proto prý nemají vůči kupujícím žádné povinnosti.

To byl případ českého spotřebitele, který se obrátil na Evropské spotřebitelské centrum s tím, že mu slovenský obchodník odmítá vyřídit reklamaci mobilu zakoupeného přes server Aukro. Při prověřování okolností případu se ukázalo, že prodávající je fyzickou nepodnikající osobou, a to přesto, že má za sebou během šesti měsíců zhruba 1500 aukcí, především mobilních telefonů. Přitom nefiguruje v živnostenském rejstříku. Tento spor se v síti Evropských spotřebitelských center nepodařilo mimosoudní cestou vyřešit, protože prodávající nehodlal o žádném řešení vyjednávat. Spotřebiteli tak nezbývá, než se případně obrátit na soud.

I tento případ ukazuje, jak je důležité vždy si prověřit prodávajícího. Mimochodem na uvedeném serveru Aukro by měl člověk, který zboží prodává soustavně, mít u svého profilu uvedenu kolonku „údaj o společnosti“, což značí registrovaný podnikatelský účet. Pak je možné podnikatele ověřit v příslušném obchodním či živnostenském rejstříku, ve kterém by měl být registrován.

Na zahraničních aukčních serverech je třeba dát si pozor na prodávající především z asijských zemí, kde kromě ztráty zákonných práv i při nákupu od skutečných obchodníků hrozí také nebezpečí obdržení výrobku, který nesplňuje ani základní bezpečnostní požadavky.

Pokud nakupujete od zahraničních prodejců, je relativně nejbezpečnější nakupovat od obchodníků z EU. S případným sporem vám potom může pomoci Evropské spotřebitelské centrum.

Tento článek vytvořilo ESC pro dubnové vydání spotřebitelského časopisu dTest.