Evropské spotřebitelské centrum

Aktualizace softwaru v digitálním zboží

Vítané úpravy přinesla novela českého právního řádu dle aktualizace Směrnice EU o právech spotřebitelů. V lednovém vydání dTestu jsme se věnovali především nově definovaným právům spotřebitelů při nakupování zboží. Nyní se dotkneme výrobků s digitálními vlastnostmi v souvislosti s dosavadní prací sítě Evropských spotřebitelských center.

Věcí s digitálními vlastnostmi se rozumí například chytré hodinky, videoherní konzole a podobná zařízení. U těchto věcí je hardware a software spojen tak, že bez konkrétního softwaru věc nefunguje. Nově u nich musí podnikatel zajišťovat aktualizace softwaru a upozornit spotřebitele na to, že taková aktualizace je k dispozici a že si ji má spotřebitel nainstalovat.

Na druhé straně, pokud tak spotřebitel i přes upozornění včas neučiní, nebude se moci domáhat reklamace u vad způsobených tím, že si aktualizaci nenainstaloval.

Evropské spotřebitelské centrum Česko (ESC) řešilo několik takových případů, například:

  • Neaktuální software u sledovacího obojku pro psa se vinou neprovedené aktualizace nemohl připojit do sítě českého operátora.
  • Jiný Čech si zakoupil GPS navigaci do svého automobilu a u této navigace mu skončily aktualizace, takže se navigace stala nespolehlivou a tedy prakticky nepoužitelnou.

Díky nové právní úpravě již není tyto vady nutné právně složitě dovozovat, aby bylo možné domoci se svých práv na plně funkční výrobek. Spotřebitelé mají jasný návod, co a po jakou dobu mohou od prodávajícího očekávat.

Zajímavé na této úpravě je to, že tuto povinnost má prodávající a nikoli nutně společnost, která danou věc vyrobila, a typicky tedy tyto aktualizace vydává. Pro prodávající to může být motivace, aby prodávali věci s digitálními vlastnostmi pouze od renomovaných výrobců, kteří se o aktualizace starají, neboť to budou právě prodejci, kteří budou za aktualizace v těchto případech odpovědní, přestože pak mohou mít následně proti výrobci právo postihu.

Další z novinek se týká situace, kdy podnikatel poskytuje svoji tzv. „obchodní“ záruku. Nově musí spotřebitele výslovně informovat, že má také stále i svá zákonná práva na reklamaci. Rovněž musí transparentně a písemně spotřebitele informovat o jeho právu na uplatnění odpovědnosti za vady výrobku a podmínky záruky.

Tohle je další pozitivní změna, protože spotřebitelé jsou často pomýleni a myslí si, že když jim podnikatel neuzná svoji komerční záruku, tak už nemají svá zákonná práva.

Články ESC v lednovém a únorovém vydání se zaměřily na ustanovení, která se použijí v případech, v nichž centrum běžně pomáhá českým spotřebitelům, a nemají za cíl podat vyčerpávající informace k dané problematice. Mimo jiné proto, že novinkám v oblasti spotřebitelských práv se ve svých výstupech speciálně věnuje řada médií, právních expertů, úřadů i spotřebitelských organizací, včetně dTestu.


Text byl publikován v časopisu dTest 02/2023.