Evropské spotřebitelské centrum

15 let bezplatné pomoci spotřebitelům

Víc než milion spotřebitelů využilo služeb sítě Evropských spotřebitelských center za 15 let její existence. Její pobočky ve 30 zemích bezplatně pomáhají řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Velké Británie, Norska a Islandu a podávají informace o právech spotřebitelů na jednotném trhu. Rekordních 90 000 lidí se na centra obrátilo v prvním pololetí 2020, v době tzv. koronavirové krize.

Počet kontaktů se spotřebiteli byl v roce 2019 přes 120 000, za loňský rok bude jistě více kvůli potížím spojeným s omezením chodu ekonomiky. Na jaře se kontakty spotřebiteli týkaly hlavně rušených letů, zájezdů a ubytování a žádostí o vrácení peněz, nyní jde hojně o problémy v oblasti nakupování online. Tyto oblasti jsou ale nejčastějšími i v normálních časech mimo koronavirovou krizi.

Přes 150 právníků a dalších pracovníků ze 30 zemí je při řešení přeshraničních případů v každodenním kontaktu. Mimosoudní řešení sporů totiž funguje tak, že spotřebitel se obrátí na centrum ve své domovské zemi, se kterým komunikuje ve své mateřštině. To požadavky spotřebitele na základě podkladů posoudí, a pokud jsou oprávněné, postoupí případ k řešení kolegům v zemi podnikatele. Ti se obrací na podnikatele v jeho mateřštině a se znalostí tamního práva s výzvou k mimosoudnímu vyřešení problému.

Většina center je také kontaktními místy pro nařízení o zákazu tzv. geoblockingu a pro platformu ODR pro online řešení sporů s internetovými prodejci. Služba je i součástí Jednotné digitální brány, která byla spuštěna v polovině prosince. Síť ESC je pro zákonodárce unikátním zdrojem informací o přeshraniční aplikaci spotřebitelských práv napříč EU.

Činnost sítě Evropských spotřebitelských center je financována Evropskou komisí a zúčastněnými státy. Od roku 2005 centra společně vydala zprávy o problémech cestujících v letecké dopravě, o zárukách na vady zboží v zemích EU, předplatitelských pastech na internetu, padělcích, potížích při online rezervacích dovolené a dalších tématech souvisejících s nakupováním na jednotném trhu. Varují také před podvody a radí, jak se jim vyhnout (více na www.eccnet.eu a www.evropskyspotrebitel.cz/podvod).

„Evropská spotřebitelská centra jsou se svou praktickou podporou pro každodenní život obyvatel základem spolupráce zemí Evropské unie v oblasti práv spotřebitelů. A jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v budoucnu,“ uvedl eurokomisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders.

Silným symbolem spolupráce zemí v Evropské unii jsou kanceláře ESC Německo a ESC Francie, sídlící ve společné budově přímo u mostu spojujícího francouzský Štrasburk a německý Kehl. České ESC je pak v úzkém kontaktu především s kolegy ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) a Rakouska, s nimiž řeší také nejvíce případů.


Tento článek vyšel v časopisu dTest 01/2021.