Evropské spotřebitelské centrum

Na co si je třeba dávat pozor při nákupu ojetých aut v EU

Zkušenosti k problematice nákupu ojetých automobilů byly převzaty z informací, poskytnutých partnerským ESC - Helsinky (Finsko), Kehl (Německo).

Nákup ojetých automobilů v zahraničí může namísto spokojenosti přinést různé obtíže a nepříjemnosti. Abyste jim předešli, řiďte se následujícími doporučeními, která vznikla na základě zkušeností vašich předchůdců v různých zemích EU.

 • Ujistěte se, že identifikace automobilu je v pořádku, že sériová čísla apod. odpovídají registračnímu průkazu vozidla. Nikdy neodjíždějte bez technického průkazu vozidla.
 • Ujistěte se, že v případě, že automobil podléhá v zemi nákupu jakýmkoliv poplatkům či daním, jsou tyto poplatky a daně uhrazeny.
 • Nenakupujte automobil od nikoho jiného než od toho, kdo je zaregistrován jako vlastník automobilu.
 • Přihlaste automobil do Centrálního registru vozidel co nejdříve.
 • Máte-li možnost, nechte před nákupem posoudit stav automobilu nezávislým odborníkem a zjistěte si historii automobilu, byly-li nějaké kolize apod.
 • Otestuje automobil jízdou po dostatečně dlouhou dobu, zařaďte všechny rychlostní stupně, zkontrolujte, zda fungují všechny ukazatele a kontrolky.
 • Ujistěte se, že máte písemnou kupní smlouvu, ve které jsou detailně upravena Vaše práva a povinnosti.
 • Zeptejte se na to, jak je upravena možnost, že se vyskytne vada, a zda je poskytnuta a jak dlouhá je záruční doba.
 • Když podepisujete smlouvu na nákup použitého automobilu – musí být jasně uvedeno, že auto je koupeno pro soukromou potřebu a ne pro profesionální použití!
 • Zákonná záruka pak není vyloučena, pouze zkrácena na 1 rok.
 • Spotřebitelé by měli být bdělí a ostražití v případech, kdy prodejce používá tzv. standardizovanou smlouvu.
 • Spotřebitel by neměl za žádných podmínek podepsat smlouvu, pokud v ní nerozumí každému slovu.
 • Spotřebitelé by měli kontaktovali ihned prodejce v případě závady na autě předtím, než ho odvezou do jiného servisu v zemi spotřebitele.
 • Spotřebitel by měl trvat na tom, aby prodejce potvrdil odmítnutí písemnou formou předtím, než pověří k opravě jiný servis, což mu přinejmenším zachová šanci na pozdější náhradu škody, i když případ ještě není „vyhrán“.